Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
1027.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
1028.
Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1029.
Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
1030.
Супрун А.Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків [Книга] : навч.-метод. посіб. для студентів фіз. фак. / А.Д. Супрун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142
1031.
Демуцкий В.П. Теория предприятия: устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок [Книга] / В.П. Демуцкий, В.С. Пигнастая, О.М. Пигнастый. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2003. – 271, [1] с. : ил., табл. – К 200-летию Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Библиогр.: с. 257-263. – ISBN 966-623-296-0
1032.
Моклячук М.П. Теорія вибору та прийняття рішень [Книга] : [навч. посібник для студентів ун-тів] / М.П. Моклячук, Р.Є. Ямненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 525-527. – ISBN 978-966-439-700-8
1033.
Краснікова Л.І. Теорія державних витрат та суспільний вибір [Книга] / Л.І. Краснікова ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 108, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2410-00-6
1034.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
1035.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
1036.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Журнал] : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
1037.
Кілочицький П.Я. Терміни та поняття в паразитології [Книга] : словник-довідник : [майже 600 термінів і термінол. понять] / П.Я., Кілочицький, Н.П. Кілочицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 91-97
1038.
Апаров А.М. Термінологічний словник з господарського права України [Книга] : [тлумачення юрид. термінів з госп. права України, що вживаються в чин. нормат.-прав. актах : станом на 20 червня 2014 р.] / А.М. Апаров ; Київ. держ. акад. водного трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Істина, 2015. – 1069, [1] с. – ISBN 978-966-138-009-6
1039.
Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [уклад.: М.С. Гамов, А.О. Єгоров, Т.С. Павлюк, О.П. Сарнацький]. – Запоріжжя : Інтер-М, 2011. – 360 с. – Бібліогр.: с. 351-359
1040.
Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ : 1000 понять і термінів] / [уклад.: М.С. Гамов, А.О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін.]. – Запоріжжя : Интер-М, 2013. – 266 с. – Бібліогр.: с. 257-265. – ISBN 978-966-2672-15-2
1041.
Олешкевич А.І. Термічно індуковані структурно-фазові перетворення в тонкоплівкових системах Cu-Sn-Mn та Pd-Ho [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Олешкевич Анна Ігорівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015
1042.
Гриб А.Є. Терновий спалах [Книга] : роман-хроніка / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-2074-9
1043.
Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты [Книга] = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0013-8
1044.
Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты [Книга] = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0014-6
1045.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т технической механики. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
1046.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т технической механики. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
1047.
Гордєєва М.В. Техніка рухових дій спортсменок, які спеціалізуються у синхронному плаванні на етапі попередньої базової підготовки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Гордєєва Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
1048.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
1049.
Технологічні комплекси [Журнал] = Technological complexes : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Луцький НТУ, 2010-. – ISSN 2304-4519
1050.
Технологічні комплекси [Журнал] = Technological complexes : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Луцький НТУ, 2010-. – ISSN 2304-4519
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex