Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Наєбі Мехді Формоутворення виробів складної форми наносекундними лазерними імпульсами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Наєбі Мехді ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
1027.
Попович О.Г. Формування залишкових напружень в поверхневих шарах деталей у залежності від параметрів поверхневого пластичного деформування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Попович Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013
1028.
Білюк О.Г. Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-виховному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Білюк Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
1029.
Дуброва О.М. Формування основ культури спілкування у дітей 5-7 років в умовах навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - початкова школа" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дуброва Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
1030.
Кузьменко Н.В. Формування професійного самоствердження студентів технічних університетів у процесі позааудиторної виховної роботи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьменко Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
1031.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
1032.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
1033.
Кузьміч Т.О. Формування соціальної компетентності старшокласників засобами слов"янської культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьміч Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
1034.
Завдовєєв А.В. Формування структури і фізико-механічних властивостей низьковуглецевих сталей 20Г2С і 08Г2С при інтенсивній пластичній деформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Завдовєєв Анатолій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2014
1035.
Омельник О.П. Характеристичне рентгенівське випромінювання, збуджуване іонним, рентгенівським і гамма-пучками, та визначення елементів III групи в матеріалах ядерної енергетики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Омельник Олександр Павлович ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014
1036.
Рубанова О.М. Хімічно стійкі склоемалі для водонагрівальних апаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рубанова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
1037.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
1038.
Палій С.В. Хмарні механізми формування інформаційно-організаційного середовища довузівської підготовки іноземців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Палій Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014
1039.
Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років [Книга] : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – 175, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-439-716-9
1040.
Шкуратов Ю.Г. Хождение в науку [Книга] / Ю.Г. Шкуратов ; М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина, Радиоастроном. ин-т НАН Украины. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 275, [1] с., [28] л. цв. ил. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 260-275 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-960-3
1041.
Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1042.
Назарчук М.В. Художнє ткацтво Волинського Полісся XIX - першої третини XX століть (Витоки. Типологія. Художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Назарчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014
1043.
Бабій Н.П. Художня культура доби бароко в католицьких пам"ятках Івано-Франківської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бабій Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
1044.
Гальчук О.В. Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Гальчук Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1045.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
1046.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
1047.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
1048.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
1049.
Чашуле, отпосле [Книга] = Casule, afterword : зборник / Макед. акад. на науките и уметностите ; приред.: Jелена Лужина ; [уред. В. Урошевик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 416 с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-608-203-097-5
1050.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex