Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Селезнева Л.Б. Русский язык. Интенсивный курс [Книга] : учебное пособие / Л.Б. Селезнева. – Москва : Высшая школа, 2007. – 272с. – ISBN 978-5-06-004948-
1027.
Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской [Книга] : историческая проблематика / Н.Н. Никитенко ; Мин-во культуры и искусств Украины ; Киевский гос. ун-т культуры и искусств ; НАНУ ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 294 с. – ISBN 966-02-0738-7
1028.
Гриньова М.В. Саморегуляція [Книга] : навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с. – ISBN 966-7653-27-7
1029.
Стадник В.В. Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905-1920 рр.: особливості творення і тематичні аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Стадник В.В. ;" Науково-дослідний центр періодики". Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. – Львів, 2009
1030.
Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии [Книга] : [ учебное пособие для втузов ] / Д.В. Клетеник ; под ред. Н.В. Ефимова. – Изд. 17-ое, стереотипное. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 200 с. – (Специалист). – ISBN 5-93913-037-2
Содержит около 1300 задач по аналитической геометрии на плоскости и в пространстве
1031.
Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Книга] / А.Ф. Филиппов. – Изд. 2-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-5-382-00455-6
1032.
Свет [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
1033.
Свет [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
1034.
Світленко С.І. Світ модерної України кінця XVIII - початку XX століття [Книга] : збірник наукових праць / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – 460 с. – ISBN 978-966-8856-06-08
1035.
Вовк П. Світло не згасає ! [Брошура] : [збірка віршів ] / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 20 с.
1036.
Кирилюк О.С. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних вимірах культури [Книга] / О.С. Кирилюк ; Нану ; Центр гуманітарної освіти ; Одеський філіал. – Одеса : ЦГО НАНУ / Автограф, 2008. – 416 с. – Дев"яносто років Національній академії наук України. – ISBN 966-96048-7-7
1037.
Свою Україну любіть... [Книга] / автор-укладач В. Буркат. – Суми : Університетська книга, 2008. – 478 с. – ISBN 978-966-680-411-5
1038.
Балашов Д. Святая Русь [Книга] : исторический роман / Дмитрий Балашов. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 1024с. – ISBN 978-5-17-040725-5
1039.
Сестринівське весілля [Книга] : записи обрядів, звичаїв, весільних пісень / Шевчук Г.В., Левчук Л.Г., Нікітенко (Шевчук) К.В. – Київ, 2008. – 80 с.
1040.
Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію [Дисертація] : дис. ... канд. хімі. наук : 02.00.04 / Чепурна І.К. ; НАНУ, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – Київ, 2009
1041.
Крайник О.П. Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Крайник О.П. ; Мін-во фінансів України ; Академія фінансового управління ;Науково-досдідний фінансовий ін-т. – Київ, 2009
1042.
Систематизація законодавства України : проблеми та перспективи вдосконалення [Книга] : [ монографія ] / В.Ф. Сіренко, Н.М. Пархоменко, С.В. Бобровник, В.І. Тимошенко, В.В. та ін. Головченко; Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Бобровник С.В., Тимошенко В.І., Головченко В.В. та ін. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с. – ISBN 966-02-2770-1
1043.
Кавун С.В. Системи штучного інтелекту [Книга] : навчальний посібник / Кавун С.В., Коротченко В.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-676-236-1
1044.
Селін Ю.М. Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Селін Ю.М. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
1045.
Камінська М.О. Системні моделі аналізу тестопридатності при проектуванні цифрових структур на кристалах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи і компоненти / Камінська М.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008
1046.
Вишнівський О.В. Сіткові моделі електродинамічних об"єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Вишнівський О.В. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009
1047.
Василенко В.О. Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Василенко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1048.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
1049.
Словарь практического психолога [Книга]. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 800 с. – ISBN 985-13-0374-7
1050.
Словник геополітичних термінів та понять [Книга] / Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за заг. ред. О.С. Власюка, П.П. Кононенка ; [ упоряд. і ред. В.С. Крисаченко ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-8474-66-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex