Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Буй Д.Б. Формалізація моделі "сутність-зв"язок" [Книга] : монографія / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-170. – ISBN 978-966-439-473-1
1002.
Касярум К.В. Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Касярум К.В.; Касярук Катерина Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011
1003.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1004.
Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній ( на прикладі компаній легкої промисловості ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
1005.
Лесюк Р.І. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лесюк Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
1006.
Комашко Н.В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп"ютерної графіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Комашко Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011
1007.
Форум плюс [Журнал] : информационное издание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. – Москва
1008.
Юхновський Ю.В. Функціональні граничні теореми для стохастичних інтегралів по семімартингалах та їх застосування до задач фінансового інвестування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Юхновський Юрій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2011
1009.
Лапікура В. Хазарська балада або не пройшло і тисячі років [Книга] : фентезі для дітей молодшого політичного віку, не рекомендоване Міністерством освіти для вивчення в навчальних закладах будь-якого рівня / В. Лапікура, Н. Лапікура; Валерій і Наталя Лапікури. – Київ : Нора-друк, 2001. – 296, [1] с. – ISBN 966-95961-3-0
1010.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
1011.
Нагорний П.Г. Хімія [Книга] : посібник для студентів факультетів нехімічних спеціальностей / Нагорний П.Г., Петренко О.В. ; КНУТШ. – [3-є вид.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-7459-53-5
1012.
Кучмай К.С. Християнські віроповчальні тексти у контексті писемної культури України XVI-XVIII ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кучмай Катерина Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
1013.
Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців [Книга] : монографія / Недавня Ольга Володимирівна. – Київ : Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 490-599 та в прим. – ISBN 978-966-2315-23-3
1014.
Новиков А.О. Художній універсум Марка Кропивницького [Книга] : монографія / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2006. – 349, [2] с. – Бібліогр.: с. 331-350. – ISBN 966-372-048-4
1015.
Центральний державний науково-технічний архів України [Книга] = The central state scientific and technical archive of Ukraine : путівник / Держ. комітет архівів України ; Центр. держ. науково-технічний архів України ; [авт.-упоряд. : А.О. Алєксєєнко, М. Балишев, Є. Семенов ; наук. ред. І.Б. Матяш]. – Харків : Федорко, 2009. – 338 с. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – (Серія "Архівні зібрання України. Путівники" / [редкол. : О. Гінзбург (гол.), І. Матяш, В. Верстюк та ін.]). – ISBN 978-966-2920-24-6
1016.
Биджерс Э.Д. Чарли Чен ведет следствие [Книга] : [повесть] / Эрл Дерр Биджерс ; [пер. с англ. А.Е. Шефталович]. – Киев : Изд. киев. штаб-квартиры САДПР, 1992. – 231, [9] с. – (Из коллекции мирового детектива ) ( Библиотека "Кто виноват"). – ISBN 5-77-07-2908-2
1017.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская акад. наук, Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
1018.
Бигун В.С. Человек в праве: кинематографический образ прав человека [Брошура] : (философско-правовой очерк и фильмография) : учеб. пособие для чтения и просмотра фильмов : материал для дискурса / Бигун Вячеслав Степанович ; Всеукраинская неделя права ; Координационный совет молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины. – Страсбург ; Киев : [Європейський університет], 2011. – 40 с. : фото. – (Серия "Подарок - юристу")
1019.
Человек и общество [Книга] : хрестоматия. – Киев, 1999. – 267, [1] с. – Содерж. авт.: Миллс Ч.Р., Бергер П., Томас У., Линтон Р., Мертон Р.К., Гидденс Э., Вебер М., Дэвис К., Дарендорф Р., Парсонс Т., Уайт Л.А., Знанецкий Ф., Рисмен Д., Гарфинкель Г., Гоффман И., Александер Дж., Бауман З. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7702-1196-2
1020.
Черкащина: від краю до краю [Книга] : туристичний путівник / [авт.-упоряд. І. Одокієнко, Н. Лавріненко ; редкол.: Н. Лавріненко та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 231, [1] с. : іл., фотогр. – Покажч.: с. 228-231. – ISBN 978-966-2256-42-0
1021.
Черновол Михайло Іванович [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1974-2010 роки / Нац. акад. аграрних наук України, Держ. наукова сільськогосподарська б-ка ; Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [уклад. : В.А. Вергунов, Ф.І. Василенко, Є.К. Солових та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.В. Зубець]. – Кіровоград : Код, 2010. – 152 с. : іл., фото. – (Біобібліографічна серія "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України"). – ISBN 978-966-1508-42-1
1022.
Дашкова П.В. Чеченская марионетка, или Продажные твари [Книга] / Полина Дашкова. – Москва : Астрель ; ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320 с. – (Серия "Русский бестселлер"). – ISBN 5-271-00543-7
1023.
Член-кореспондент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна Почерняєв Федір Кузьмич (1929-1987) [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1956-1988 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов та ін. ; авт. вступ. ст. М.В. Зубець]. – Київ : Аграр. наука, 2010. – 88 с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 31)
1024.
Шевченківський національний заповідник [Брошура] / [автор тексту С.А. Брижицька]. – [Канів], 2011. – 23 с. : фото., іл.
1025.
Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Петренко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex