Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Івановська О.П. Український фольклор як функціонально-образна система суб"єктності [Книга] : монографія / О.П. Івановська. – Київ : ТОВ УВПК "ЕксОб", 2005. – 226, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-227. – ISBN 966-7769-43-7
977.
Ятченко В.Ф. Український шаманізм [Книга] : монографія / В.Ф. Ятченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : Міленіум, 2011. – 216 с. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-8063-99-53
978.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
979.
Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність [Книга] = Ukrainian elites in context of local and regional development: history and present : популярний нарис / [Пухтинський М. та ін. ; упоряд. : Власенко В., Світанько В. ; ред. Собко-Нестерчук О.] ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-157. – ISBN 978-966-8798-12-2
980.
Українсько-австрійські зустрічі [Книга] = Osterreichischisch-Ukrainische begegnungen / [Андреас Каппелер та ін. ; передм. М. Шпіндельггер]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2011. – 348 с. – Кн. на укр. та нім. мові. - Довідка про авторів на стр. 343. – ISBN 966-8849-46-9
981.
Украс [Журнал] : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ : Темпора
982.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
983.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
984.
Управление факультетом [Книга] : учебник / [Волков А.В. и др.] ; под общ. ред. С.Д. Резника. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 694, [10] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 668-683. – (Серия "Менеджмент в высшей школе"). – ISBN 978-5-16-003689-2
985.
Ханнанова Д.Х. Управленческое лидерство: современные исследования [Книга] / Д.Х. Ханнанова, А.Х. Шагиахметова ; [науч. ред. В.З. Гарифуллин]. – Казань : Казанский университет, 2011. – 152с. : табл. – Библиогр.: с. 139-151. – ISBN 978-5-98180-943-9
986.
Бредун В.І. Управління екологічною безпекою сейсмотехнонавантаженого регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бредун Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011
987.
Штангрет А.М. Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі [Книга] : монографія / А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 250, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-322-240-0
988.
Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
989.
Гордієнко Л.Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій [Книга] : монографія / Гордієнко Л.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-346. – ISBN 978-966-676-435-8
990.
Салига С.Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва [Книга] : монографія / С.Я. Салига, П.А. Борисенко ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : [Вид-во КПУ], 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-414-068-0
991.
Єшкілєв В.Л. Усі кути Трикутника [Книга] : апокриф мандрів Григорія Сковороди / Володимир Єшкілєв. – Київ : Академія, 2012. – 248 с. : іл. – (Серія "Автографи часу"). – ISBN 978-966-580-382-9
992.
Установча конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (26 лютого 2010 року) [Книга] : матеріали та документи / Нац. спілка краєзнавців України ; Київська міська організація ; [упоряд. : О. Гончаров, В. Дмитрук, Г. Клепак та ін.]. – Київ : Телесик, 2011. – 66 с., [6] с. іл. : фотогр. – Бібліогр.: с. 51-59
993.
Утвердження християнства ( I-II ст. н. е.): античні писемні джерела [Книга] : навч. посібник для самостійної роботи з поглибленого вивчення дисциплін "Релігієзнавство", "Філософія", "Культурологія" / Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Нац. банку України" ; [уклад. І.П. Мозговий]. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 373 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 347-356. – ISBN 978-966-8958-80-9
994.
Бегли Л. Уход Мистлера [Книга] : роман / Луис Бегли ; [пер. с англ. Н.В. Рейн]. – Москва : АСТ, 2001. – 285, [3] с. – (Мастера. Современная проза / сост. : А.В. Красовицкий, Н.А. Науменко). – ISBN 5-17-010207-0
995.
Приходченко К.І. Факультативи з української мови та літератури [Книга] / К.І. Приходченко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (96)). – ISBN 978-617-00-1185-5
996.
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика [Книга] : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред. : А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 392 с. – Бібліогр. в під. прим.
997.
Феноменология и гуманитарное знание [Книга] : [материалы международной научной конференции : 1-2 октября 1997 г.] / А. Богачев, В. Бурлачук, С. Вековшинина, О. Гомилко, Н. [и др.] Денисенко; [Богачев А и др. ; отв. ред. А.Л. Богачев] ; Укр. феноменол. о-во при Укр. филос. фонде. – Киев : Тандем, 1998. – 181, [2] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Предисл. и содерж. парал. рус. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-7145-12-3
998.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
999.
Гриценко М.І. Фізика рідких кристалів [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.І. Гриценко. – Київ : Академія, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 271. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-380-5
1000.
Фізичні явища в твердих тілах [Книга] : матеріали X Міжнародної конференції (6-9 грудня 2011 р.) : [тези доповідей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип. В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 124, [1] с. – Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,