Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Зацний Ю.А. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології [Книга] / Ю.А. Зацний, О.Л. Клименко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 321, [1] с. – Алф. покажч.: с. 298-320. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-599-440-4
Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений допомогти у процесі вивчення курсу "Основи неології та проблеми перекладу неологізмів". Видання розраховано на студентів спеціальності "Переклад (англійська мова)", а також як практичний посібник-довідник для студентів та аспірантів інших спеціальностей, які вивчають англійську мову.
77.
Лагодзінський В.В. Антикознавчі студії М.П. Драгоманова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лагодзінський Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
78.
Зацний Ю.А. Антитерористична боротьба і поповнення словникового складу сучасної англійської мови [Книга] : монографія / Ю.А. Зацний, А.Б. Семенчук ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-209. – ISBN 978-966-599-465-7
79.
Антологія [Книга] : переклади з польської : Україна 1991-2013 / [упоряд. та ред.: Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко]. – Київ : Польський інститут у Києві, 2013. – 180, [2] с. : іл.
80.
Антропологічні виміри філософських досліджень [Журнал] = Антропологические измерения философских исследований = Antropologicni vimiri filosofs"kih doslidzen = Antropological measurements of philosophical research : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012-. – ISSN 2227-7242
81.
Антропологічні виміри філософських досліджень [Журнал] = Антропологические измерения философских исследований = Antropologicni vimiri filosofs"kih doslidzen = Antropological measurements of philosophical research : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012-. – ISSN 2227-7242
82.
Апокрифы древних христиан [Книга]. – Москва : Сфера, 2006. – 299, [5] с. : ил. – Библиогр. в коммент. и в подстроч. примеч. – (Фонд духовной культуры мира). – ISBN 5-93975-166-0
83.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отд-ние Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
84.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
85.
Рожко В.Є. Архієпископ Варлаам Шишацький: шлях до автокєфалії [Книга] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 174, [2] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 165-173. – ISBN 978-966-361-771-8
У пр. № 1689698 напис: Автор. Підпис. 16.08.2014 р.
86.
Засов А.В. Астрономия [Книга] : [учеб. пособие] / А.В. Засов, Э.В. Кононович ; [ред. Н.Б. Бартошевич-Жагель]. – Москва : Физматлит, 2011. – 254, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 247-248. – ISBN 978-5-9221-0952-9
87.
Карамаш С.Ю. Бабин Яр - у трагічних подіях 1941-1943 років. Історія і сучасність [Книга] : (іст.-архів. дослідження) / Сергій Карамаш. – Київ : КММ, 2014. – 254, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-26-6
У пр. № 1689709 напис:
Бібліотеці Національного університету ім. Тараса Шевченка з пошаною від автора і творця цього дослідження. 27.09.2014 р. Підпис.
88.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
89.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
90.
Онищенко Г.В. Банківські гарантії [Книга] : монографія / Г.В. Онищенко, П.Д. Петренко. – Київ : Правова єдність, 2014. – 286, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-284-7
91.
Мариновський Ю.Ю. Батьківщина - 2012 [Книга] : альманах. – Черкаси : Вертикаль. – ISBN 978-966-2783-37-7
Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора, 08.09.2014 р. Підпис
92.
Череп О.Г. Безготівкові розрахунки як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств [Книга] : монографія / О.Г. Череп, Л.А. Бехтер ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 251, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 232-251. – ISBN 978-966-599-458-9
93.
Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Є.О. Геврик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ельга-Н ; КНТ, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-382. – ISBN 978-966-373-365-4
94.
Безпека інформації [Журнал] = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
95.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
96.
Библиосфера [Журнал] = Bibliosphere : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2005-. – ISSN 1815-3186
97.
Библиосфера [Журнал] = Bibliosphere : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2005-. – ISSN 1815-3186
98.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
99.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
100.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex