Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Резинкін О.Л. Нелінійні електрофізичні процеси у твердих діелектриках під дією сильних електромагнітних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Резинкін Олег Лук"янович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
77.
Тищенко О.О. Новітні тенденції в літературі української діаспори повоєнних років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Тищенко Ольга Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013
78.
Трофимов В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Трофимов Віктор Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
79.
Мальцев Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мальцев Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
80.
Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013
81.
Петльований М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Петльований Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
82.
Кіріяк К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін"єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кіріяк Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
83.
Окунь О.О. Обмеження екологічного впливу підстанцій високої напруги за рахунок зменшення рівнів електромагнітних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Окунь Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Харків, 2013
84.
Троцан Д.Ю. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Троцан Дарина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
85.
Вертій Ж.С. Обслуговування читачів в бібліотеках для дітей: розвиток інноваційних форм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Вертій Ж.С.; Вергій Жанна Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013
86.
Шуллє Ю.А. Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з врахуванням їх фрактальних властивостей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шуллє Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
87.
Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997 - 2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
88.
Сухов П.П. Особливості фотометрії вибраних геостаціонарних супутників на малих фазових кутах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Сухов Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
89.
Куліш А О. Первісне мистецтво України у загальносвітовому контексті (ідейно-світоглядний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Куліш Оксана Андріївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2013
90.
Капля О.І. Підвищення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Капля Олексій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Придніпр. держ. акад. будівн. та архітектури". – Дніпропетровськ, 2013
91.
Грінченко В.С. Підвищення ефективності екранування магнітного поля трифазних струмопроводів незамкненими електромагнітними екранами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Грінченко Володимир Сергійович ; Нац. акад. наук України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об"єктів. – Харків, 2013
92.
Приходько А.В. Підвищення точності позиціювання мікроманіпуляційних п"єзоелектричних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Приходько Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
93.
Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років XX ст. у системі пізнього українського модернізму [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Анісімова Ніна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
94.
Кононов В.В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кононов Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
95.
Кукіна З.О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кукіна Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
96.
Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
97.
Голян Н.В. Предикатні моделі неявних зв"язків при процесному представленні знань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Голян Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013
98.
Ляшенко Р.О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Руслан Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
99.
Чепенко Т.Є. Прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі штучних нейронних мереж з елементами часової затримки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Чепенко Тетяна Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
100.
Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex