Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Титаренко Е.Я. Аспектуальная категория фазовости и грамматическая семантика вида глагола в современном русском языке [Дисертація] : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Титаренко Елена Яковлевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012
77.
Березяк В.В. Атлантида: сторінки прадавньої української історії [Книга] : [розвідки про рідну минувшину] / Віктор Березяк ; [відп. ред. М. Славинський]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2472-02-8
78.
Вашека О.В. Атлас папоротей флори України [Книга] / О.В. Вашека, О.О. Безсмертна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Ін-т біології", Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 160, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 151-159. – Бібліогр.: с. 146-150. – ISBN 978-966-437-326-2
79.
Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте [Книга] : [cб. материалов междунар. конф. "Балт. путь к свободе", Рига, 4-5 март., 2005 г.]. – Рига : Zelta grauds, 2006. – 511, [1] с., [32] л. фотоил. : ил. – В надзаг.: Об-ние интеллигенции Латвии. - Имен. указ. с. 506-511. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 9984-9863-1-4
80.
Банки та банківські системи країн світу [Журнал] : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
81.
Банки та банківські системи країн світу [Журнал] : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
82.
Банки та банківські системи країн світу [Журнал] : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
83.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
84.
Безпека інформації [Журнал] = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
85.
Гаврилів О. Берег і брід [Книга] : роман / Орест Гаврилів ; [ред. Р.М. Качурівський]. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-2598-12-4
86.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
87.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
88.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
89.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
90.
Бібліотечка "Дивослова" [Журнал] : методичний журнал. – Київ, 2005-
91.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
92.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
93.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
94.
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького [Журнал] / Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс. – ISSN 2225-5486
95.
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького [Журнал] / Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс, 2011-. – ISSN 2225-5486
96.
Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека [Книга] / Ян Елинек ; [пер. Е. Фиштейна]. – 2-е изд. – Прага : Артия, 1983. – 559, [1] с. : илл.
97.
Турка Т.В. Будова напівгруп відповідностей [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Турка Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
98.
Турка Т.В. Будова напівгруп відповідностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Турка Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
99.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність [Книга] : підручник / Н.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Вид. 6-те, допов. і переробл. – Київ : Алерта, 2013. – 981, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку розд. – ISBN 978-617-566-182-6
100.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex