Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Фоменко Б.В. Автоматизація процесів керування прямоточними котлоагрегатами з врахуванням технологічних обмежень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Фоменко Б.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
77.
Кіктєв М.О. Автоматизована система керування технологічним процесом одержання вуглекислих солей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Кіктєв М.О. ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2011
78.
Фірсов О.Г. Автоматизований комплекс для професійного відбору фахівців для діяльності в умовах підвищеної небезпеки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.09 / Фірсов О.Г. ; НАН України, Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. науково-навч. центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2011
79.
Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
80.
Авторське право і суміжні права [Журнал] : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
81.
Агроекологічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
82.
Агроекологічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
83.
Дерналович М. Адам Мицкевич [Книга] / Мария Дерналович ; [пер. с пол. Д. Гессена]. – Варшава : Интерпресс, 1981. – 81, [3] с., [12] л. фот. – ISBN 83-223-1976-2
84.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 1996-
85.
Адміністративне судочинство [Книга] : навч. посібник / [Рябченко О.П. та ін.] ; за заг. ред. О.П. Рябченко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 231, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 224-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-708-1
86.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
87.
Академический Летописец [Журнал] : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
88.
Литвинюк О.М. Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у контексті творчості Вільяма Голдінга [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Литвинюк О.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011
89.
Петухов Д.М. Активація процесів біосинтезу та функціонування убіхінону (CoQ) в тканинах щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Петухов Д.М. ; НАН України ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2011
90.
Актуальні проблеми духовності [Журнал] : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : КДПУ, 1995-. – ISSN 2076-7382
91.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
92.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
93.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
94.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
95.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
96.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
97.
Карнацевич В.Л. Александр Македонский [Книга] / В. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5072-4
98.
Борхес Х.Л. Алеф [Книга] : прозові твори : пер. з ісп. / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2009. – 571, [3] с., [1] арк. портр. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти ; Історія вічності ; Вигадані історії ; Нові розслідування ; Творець .- Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4421-1
99.
Кристиан Г. Аналитическая химия [Книга] = Analytical chemistry : в 2-х томах / Г. Кристиан ; пер. с англ. : А.В. Гармаша, Н.В. Колычевой, Г.В. Прохоровой ; вступ. статья Ю.А. Золотова. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний. – (Серия "Лучший зарубежный учебник"). – ISBN 978-5-94774-390-6(Т.1)
100.
Кристиан Г. Аналитическая химия [Книга] = Analytical chemistry : в 2-х томах / Г. Кристиан ; пер. с англ. : А.В. Гармаша, Е.Э. Григорьевой, А.В. Иванова [и др.]. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний. – (Серия "Лучший зарубежный учебник"). – ISBN 978-5-94774-391-3(Т.2)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex