Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Тычинский В. Аргона. Технология выхода из депрессии на Земле и в Космосе [Брошура] / Вячеслав Тычинский. – Симферополь : Ариал, 2012. – 31, [1] с. – ISBN 978-617-648-092-1
77.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
78.
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 [Книга] : опыт художественного исследования / Александр Солженицын ; [под ред. Н.Д. Солженицыной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02353-6
79.
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 [Книга] : опыт художественного исследования / Александр Солженицын ; [под ред.Н.Д. Солженицыной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02351-2
80.
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 [Книга] : опыт художественного исследования / Александр Солженицын ; [под ред. Н.Д. Солженицыной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02352-9
81.
Тычинский В. Архитектор. Правда о мироздании [Брошура] / Вячеслав Тычинский. – Симферополь : Ариал, 2012. – 39, [1] с. – ISBN 978-617-648-093-8
82.
Куриляк А.О. Асимптотичні властивості випадкових степеневих рядів в крузі і просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Куриляк Андрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012
83.
Атестаційний вісник [Журнал] : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2011-
84.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
85.
Скоморович І.Г. Банківські операції [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.Г. Скоморович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 531, [1] с. : табл. – Додатки: с. 421-528. – Бібліогр.: с. 410-411 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-944-6
86.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
87.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
88.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
89.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
90.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
91.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
92.
Сайчук М.М. Битва за газопровід [Книга] : енергетичний аспект зовнішньої політики адміністрації президента США Р. Рейгана щодо СРСР : наук. видання / М.М. Сайчук ; [наук. ред. Гончар Б.М.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 246, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97211-4-3
93.
Бібліотекознавство і бібліографія України [Журнал] / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
94.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
95.
Біла книга - 2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України [Книга] / [упоряд.: О.В. Дем"яненко, А.В. Доровських, С.А. Кулаков та ін. ; редкол.: Булавін Л.А., Євсєєнко В.М., Злотник О.Й. та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2008. – 245, [1] с. – Додаток: с. 239-245. – ISBN 978-966-611-662-1
96.
Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України [Книга] / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; за заг. ред. В.І. Полохала ; [упоряд.: Г.О. Андрощук, О.В. Дем"яненко, І.Б. Жиляєв та ін. ; редкол.: Полохало В.І., Андрощук Г.О., Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2008. – 446, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-611-639-3
97.
Пристай М.В. Біотехнологія поверхнево-активних речовин бактерій родів Gordonia i Rhodococcus [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Пристай Мар"яна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
98.
Маринина А. Бой тигров в долине [Книга] : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55177-4
99.
Маринина А. Бой тигров в долине [Книга] : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина ; [отв. ред. Е. Соловьев]. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55179-8
100.
Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і діяльності [Книга] : біобібліографічний покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Каф. археол., дав. та середньовіч. історії України ; Від-ня Ін-ту дослідів Волині у Вінніпезі при Волин. нац. ун-ті ім. Л. Українки та ін. ; [упоряд. та авт. тексту: А.М. Силюк, С.В. Яцечко ; ред. Л.П. Бондар]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 152 с. : фотогр.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex