Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
77.
Du Werke [Книга] / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13545-8
78.
Du Werke [Книга] / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [et al.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13546=5
79.
Du Werke [Книга] / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [et al.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13551-9
80.
Du Werke [Книга] / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [etc.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13552-6
81.
Weissberg R. Writing up research [Книга] : experimental research report writing for students of English / Robert Weissberg, Suzanne Buker. – Englewood Cliffs : Prentice Hall Regents, 1990. – VI, 202 p. : tab. – ISBN 0-13-970831-6
82.
Kulesza M. Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast sredniowiecznych w Polsce [Книга] / Mariusz Kulesza ; [oprac. red. i sklad A. Araszkiewicz]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 359, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 333-351. – ISBN 978-83-62331-11-6
83.
Broda M. "Zrozumiec Rosje"? [Книга] : o rosyjskiej zagadce-tajemnicy / Marian Broda ; Wydz. studiow miedzynar. i politologicznych Uniw. Lodzkiego, Interdyscyplinarny zespol badan religioznawczych ; [red. B. Pielat]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 544 s. – Резюме рос. та англ. мовами. – Bibliogr.: s. 497-529. – ISBN 978-83-62331-09-3
84.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
85.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
86.
Гриньова В.М. Адміністративний менеджмент [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Шульга Г.Ю., Дубровіна Н.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 186 с. + Додатки: с. 170-185. – Бібліогр.: с. 160-168. – ISBN 978-966-676-455-6
87.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
88.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
89.
Сараскина Л.И. Александр Солженицын [Книга] / Людмила Сараскина. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 934, [10] с., [48] c. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : биография продолжается: сер. биогр. ; Вып. 9). – ISBN 978-5-235-03102-9
90.
Алла Олександрівна Жиденко [Брошура] : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
91.
"Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька [Брошура] : каталог / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; автор передмови та упоряд. Олександр Морозов. – Ніжин : Ферокол, 2010. – 40 с. : іл. – 190-річчю бібліотеки Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя присвячується. – (Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги). – ISBN 978-966-96864-8-0
92.
Нагорний С.С. Альфа-розпад природних ізотопів вольфраму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Нагорний С.С. ; НАНУ ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011
93.
Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты [Книга] = Treaty of Amsterdam amending the treaty of European Union, the treaties establishing the European communities and certain related acts. – Москва : Интердиалект+, 1999. – 192 с. + Приложение: с. 120-128. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 5 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-89520-028-1
94.
Єщенко Ю.Ф. Англійська граматика. Теорія та практика [Книга] / Ю.Ф. Єщенко. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. : табл. – (Бібіліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1139-8
95.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
96.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
97.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
98.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
99.
Закреницька Л.А. Англійська християнсько-богословська терміносистема: генезис, структура, семантика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Закреницька Л.А. ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011
100.
Англо-український, українсько-англійський словник [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [уклад. Ребрик В.І.]. – Київ : [Таврида], 2008. – 752 с. – На обкл. назва: Новітній словник англо-український, українсько-англійський : граматика та комп"ютерна термінологія. – ISBN 978-966-2064-00-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex