Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Seniow J. W kregu pilsudczykow [Книга] : poglady ideowo-polityczne "Gazety Polskiej" (1929-1939) / J.Seniow. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – 155 s. – ISBN 83-233-1085-8
77.
Zbornik predavanj [Книга] : 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik ; [ uredila E. Krzisnik ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 1999. – 288, [3] s. – ISBN 961-227-001-5
78.
Kwiek J. Zydzi, lemkowie, slowacy w wojewodztwie krakowskim w latach 1945-1949/50 [Книга] / J. Kwiek. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 1998. – 233 s. – ISBN 83-7188-200-9
79.
Аграрна наука і освіта [Журнал] : науковий журнал. – Київ : Фенікс
80.
Аграрна наука і освіта [Журнал] : науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
81.
Аграрна наука і освіта [Журнал] : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
82.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
83.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
84.
Адвокатура України [Книга] : навчальний посібник / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, А.М. Титов, Ю.Я. Кінаш ; за ред. В.К. Шкарупи. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2008. – 400с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-363-6
85.
Смуток Л.В. Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у 15-18 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01-історія України / Смуток Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
86.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
87.
Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (ІІ), ніколу (ІІ), цинку та купруму (ІІ) [Дисертація] : Дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009
88.
Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кьопке В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
89.
Козаков М.М. Актерская книга [Книга] / Михаил Козаков ; [ ред.-сост. Елена Тришина ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е. – (Актерская книга). – ISBN 5-17-040055-3
90.
Козаков М.М. Актерская книга [Книга] / Михаил Козаков ; [ ред.-сост. Елена Тришина ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е. – (Актерская книга). – ISBN 5-17-040056-0(Т.2)
91.
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії [Журнал] : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003-
92.
Актуальные проблемы Европы [Журнал] = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
93.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
94.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
95.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
96.
Варламов А.Н. Алексей Толстой [Книга] / Алексей Варламов. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 592с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1306 (1106)). – ISBN 978-5-235-03024-4
В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие
97.
Алексей Федорович Лосев [Книга] : из творческого наследия : современники о мыслителе. – Москва : Русскій міръ, 2007. – 776с., [ 16 ] л. илл. – (Русскій міръ в лицах). – ISBN 978-5-89577-103-7
98.
Полухина Л. Алла Ларионова. Николай Рыбников [Книга] / Лиана Полухина. – Москва : Алгоритм, 2007. – 288с., [ 24 ] л. илл. – (Кинофестиваль). – ISBN 978-5-9265-0391-0
99.
Шейкіна Н.В. Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009
100.
Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра [Дисертація] : Дис. ... канд. геогр. наук : Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex