Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Чекалюк В.В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.) [Автореферат] : автореферат дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008
77.
Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008
78.
Мельник З.П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи ( теоретико-правовий аспект ) [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Мельник Зоя Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
79.
Цюх О.М. Розробка методів підвищення якості систем керування антеною радіотелескопу РТ-70 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.03 - системи і процеси управління / Цюх О.М. ; НАНУ. Національне космічне агенство України. Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2008
80.
Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Мандрик С.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008
81.
Безчотнікова С.В. Російська літературна антиутопія межі 20-21 столітть:динаміка розвитку, вектори модифікацій, типологія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.02 - російська література / Безчотнікова С.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008
82.
Вороновська Л.Г. Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Вороновська Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
83.
Ороховська Л.А. Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів:філософсько-історичний та соціокультурний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ороховська Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
84.
Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
85.
Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
86.
Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бабарик А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
87.
Костирко Т.М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Костирко Т.М. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008
88.
Морозов Д.І. Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 2-адичних чисел [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Морозов Д.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
89.
Іванисько С.І. Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917-1941 рр.) [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук : спец. 07.00.01 - Історія України / Іванисько Світлана Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
90.
Пасько Я.І. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філософських наук: 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Пасько Я.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
91.
Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - Історія України / Чугаєвська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
92.
Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізазії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
93.
Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет [Автореферат] : Автофер. дис. ... канд.біологічних наук:спец. 03.00.11.- Цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
94.
Федотова Н.О. Суб"єктні трансформації в англо-українському перекладі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Федотова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
95.
Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років:українська історіографія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора історичних наук. Спец.07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
96.
Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец.27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
97.
Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...доктора історичних наук: спец.07.00.06-Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
98.
Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій [Автореферат] : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008
99.
Кирчей І.І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кирчей І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
100.
Череп А.Ю. Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар"єрів при змінному попиті на рудну сировину [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Череп А.Ю. ; Мін-во освіти і науки України. Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,