Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Житник О.О. Філософсько-правові засади інституту глави держави в українському державотворенні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Житник Оксана Олександрівна ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2012
952.
Швед З.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи в іудаїзмі [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Швед Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
953.
Корбуш Ю.О. Філософсько-релігійні та освітні погляди українських мислителів у діаспорі [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Корбуш Юрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
954.
Желізко В.В. Фільтраційні деформації другого типу незвязних несуфозійних грунтів і їх вплив на водний режим [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Желізко Володимир Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012
955.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
956.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
957.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
958.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
959.
Грабчук О.М. Фінансове прогнозування невизначеності економічних процесів на макрорівні [Книга] : монографія / О.М. Грабчук. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. – 357, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 325-357. – Бібліогр.: с. 293-324. – ISBN 978-617-645-059-7
960.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
961.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
962.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
963.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
964.
Метьолкіна О.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Метьолкіна Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
965.
Бондаренко Т.С. Формування готовності до розробки та використання комп"ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондаренко Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2012
966.
Гнатишина Н.Д. Формування необоротних активів торговельних підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гнатишина Наталія Дмитрівна ; Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2012
967.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
968.
Павленко А.В. Футбольний імідж України: особливості формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікац. : 27.00.06 / Павленко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012
969.
Василенко Є.В. Характеристики весняного водопілля правобережних приток р. Прип"ять в сучасних кліматичних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Василенко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
970.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
971.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
972.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
973.
Чехонадських Ф.А. Хімічний склад, нормальні показники кольору та світності F-, G-, K-надгігантів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Чехонадських Федір Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012
974.
Степанова Т.В. Хозяйственный процесс Украины в схемах [Книга] : учебное пособие / Т.В. Степанова. – Изд. 4-е, обновленное и доп. – Одесса : Атлант, 2012. – 145, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 133-134. – ISBN 978-966-2361-54-4
975.
Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас [Книга] / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (104)). – ISBN 978-617-00-1567-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,