Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Фрейд З. Толкование сновидений [Книга] = Die Traumdeutung / Зигмунд Фрейд. – [2-е изд., испр. и дополн.]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 661, [3] с. – Парал. тит. л. нем. – Библиогр.: с. 566-571. – ISBN 5-89329-051-8
952.
Братик М.В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Братик Михайло Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2011
953.
Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методологічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чайка Яна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
954.
Транскордонне співробітництво - стратегічний ресурс розвитку прикордонних територій України [Книга] : аналітична доповідь за результатами реалізації проекту "Вивчення громадської думки і проведення аналізу проблемних питань транскордонного співробітництва" / [Борщевський В. та ін. ; за заг. ред. В. Борщевського] ; Ін-т міжнар. екон. дослідж. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Львівська обл. держ. адміністрація]. – Львів : [Ін-т міжнародних екон. досліджень - Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних досліджень], 2008. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-8386-65-7
955.
Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1895-1921 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Полтавська держ. аграрна академія ; [уклад. : В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Полтава : [Нац. академія аграрних наук України], 2011. – 136 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 44). – ISBN 978-966-2088-53-3
956.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
957.
Малиновська О.А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування [Брошура] : аналітична доповідь / Малиновська О.А. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр. в підт. прим. – ISBN 978-966-554-134-9
958.
Труды семинара имени И.Г. Петровского [Журнал] : научное издание. – Москва, 1975-. – ISSN 0321-2971
959.
Труды семинара имени И.Г. Петровского [Журнал] : научное издание / Московский университет. – Москва, 1975-. – ISSN 0321-2971
960.
Квартальнов В.А. Туризм [Книга] : учебник для образовательных учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
961.
Оленев И.Е. Тыл Черноморского флота (1941-1945) [Книга] / Иван Оленев. – Киев : Неопалима купина, 2011. – 413, [3] с., [16] с. илл. – ISBN 966-8093-89-5
962.
Сікоза О.М. Удосконалення відображення характеристик складного об"єкту шкалами порядку з оцінкою невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Сікоза Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011
963.
Уклін Кобзареві [Книга] : альманах : до 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2000. – 60 с. : іл.
964.
Украина-Русь - колыбель духовного возрождения [Книга] / Народная творческая мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 350 с. : илл., фото. – Библиогр.: с. 343-347
965.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
966.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
967.
Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Матвіїшин Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
968.
Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності [Книга] : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с. – ISBN 978-617-566-025-6
969.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
970.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
971.
Васьків М.С. Український роман 1920-х - початку 1930-х років [Книга] : генетика й архітектоніка : монографія / М.В. Васьків ; [наук. ред. Ю.І.Ковалів]. – Кам"янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2007. – 205, [3] с. – Імен. покажч.: с. 196-205.- На обкл.: генерика й архітектоніка (помилково). – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-2937-19-0
972.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
973.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
974.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
975.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,