Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Сікоза О.М. Удосконалення відображення характеристик складного об"єкту шкалами порядку з оцінкою невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Сікоза Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011
952.
Уклін Кобзареві [Книга] : альманах : до 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2000. – 60 с. : іл.
953.
Украина-Русь - колыбель духовного возрождения [Книга] / Народная творческая мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 350 с. : илл., фото. – Библиогр.: с. 343-347
954.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
955.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
956.
Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Матвіїшин Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
957.
Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності [Книга] : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с. – ISBN 978-617-566-025-6
958.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
959.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
960.
Васьків М.С. Український роман 1920-х - початку 1930-х років [Книга] : генетика й архітектоніка : монографія / М.В. Васьків ; [наук. ред. Ю.І.Ковалів]. – Кам"янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2007. – 205, [3] с. – Імен. покажч.: с. 196-205.- На обкл.: генерика й архітектоніка (помилково). – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-2937-19-0
961.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
962.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
963.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
964.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
965.
Івановська О.П. Український фольклор як функціонально-образна система суб"єктності [Книга] : монографія / О.П. Івановська. – Київ : ТОВ УВПК "ЕксОб", 2005. – 226, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-227. – ISBN 966-7769-43-7
966.
Ятченко В.Ф. Український шаманізм [Книга] : монографія / В.Ф. Ятченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : Міленіум, 2011. – 216 с. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-8063-99-53
967.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
968.
Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність [Книга] = Ukrainian elites in context of local and regional development: history and present : популярний нарис / [Пухтинський М. та ін. ; упоряд. : Власенко В., Світанько В. ; ред. Собко-Нестерчук О.] ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-157. – ISBN 978-966-8798-12-2
969.
Українсько-австрійські зустрічі [Книга] = Osterreichischisch-Ukrainische begegnungen / [Андреас Каппелер та ін. ; передм. М. Шпіндельггер]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2011. – 348 с. – Кн. на укр. та нім. мові. - Довідка про авторів на стр. 343. – ISBN 966-8849-46-9
970.
Украс [Журнал] : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ : Темпора
971.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
972.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
973.
Управление факультетом [Книга] : учебник / [Волков А.В. и др.] ; под общ. ред. С.Д. Резника. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 694, [10] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 668-683. – (Серия "Менеджмент в высшей школе"). – ISBN 978-5-16-003689-2
974.
Ханнанова Д.Х. Управленческое лидерство: современные исследования [Книга] / Д.Х. Ханнанова, А.Х. Шагиахметова ; [науч. ред. В.З. Гарифуллин]. – Казань : Казанский университет, 2011. – 152с. : табл. – Библиогр.: с. 139-151. – ISBN 978-5-98180-943-9
975.
Бредун В.І. Управління екологічною безпекою сейсмотехнонавантаженого регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бредун Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex