Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Яцино К.С. Предмет соціології права та її місце в системі юридичних наук [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Яцино Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
927.
Коляновський О. Прибережненська загальноосвітня школа [Книга] : сторінки історії (до 100-річчя з часу заснування) / Олександр Коляновський ; [художнє оформ. Михайла Черненка]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-2911-57-2
928.
Лозицький О.А. Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.03 / Лозицький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. Ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
929.
Журба І.Є. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу [Книга] / І.Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-273. – ISBN 978-966-330-174-7
930.
Березовський О.О. Про період, в якому проходило все моє життя [Книга] : спогади і роздуми / Олександр Березовський. – Вид. 4-те, випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 324 с. : фотоіл., портр. – Імен. покажч.: c. 316-320. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-81-9
Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка,
Від автора. Підпис
09.01.2014 р.
931.
Про українське право [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
932.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
933.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
934.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
935.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
936.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
937.
Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України [Книга] = Issues of the application of international legal standards in the legal system of Ukraine / [М. Баймуратов та ін. ; під заг. ред. Є.Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук-аналіт. центр. – Київ : Юридична практика, 2013. – 602, [1] с. : іл., табл. – Додатк. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2578-51-5
938.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
939.
Петришина-Дюг Проблеми правової інституціоналізації політичних партій в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петришина-Дюг Галина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
940.
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності [Журнал] : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 1998-
941.
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності [Журнал] : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 1998-
942.
Проблеми сучасної освіти [Журнал] : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – ISBN 978-966-623-888-0
943.
Проблеми сучасної освіти [Журнал] : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – ISBN 978-966-623-869-9
944.
Проблеми сучасної психології [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя
945.
Проблеми тертя та зношування [Журнал] = Problems of friction and wear : науково-технічний журнал / Нац. авіаційний університет. – Київ. – ISSN 0370-2197
946.
Проблеми тертя та зношування [Журнал] = Problems of friction and wear : науково-технічний журнал / Нац. авіаційний університет. – Київ. – ISSN 0370-2197
947.
Проблемні питання судової експертизи [Книга] : зб. матералів міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 жовт. 2013 р. / М-во юстиції України, Дніпропетр. НДІ суд. експертиз ; [редкол.: Д.Ю. Порошин та ін.]. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2013. – 207, [1] с. : іл. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2575-31-6
948.
Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля [Книга] = The safety problems of the nuclear power the lessons of Сhernobyl : монография / Б.С. Пристер [и др.] ; [под. ред. Б.С. Пристера] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электрост. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2013. – 198, [2] с. : ил., табл. – Тит. л., аннот., содерж. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 182-192. – ISBN 978-966-02-6949-1
949.
Проблемы законности [Журнал] : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины; Нац. ун-т " Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 1976-. – ISSN 2224-9818
950.
Проблемы законности [Журнал] : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 1976-. – ISSN 2224-9818
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex