Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Баран В.Д. Слов"яни у первісності і ранньому середньовіччі [Книга] : збірник вибраних етнологічних праць / Баран В.Д. ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвітньої історії, Відділ української етнології. – Київ : Міленіум, 2011. – 106, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
927.
Иван Неронов Собрание документов эпохи [Книга] / Протопоп Иван Неронов. ; [под ред. К.Я. Кожурина ; ст. и коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2012. – 368, [4] с. : ил. – (Издательский проект "Quadrivium". Seria "Russica" ; Legenda legantur). – ISBN 978-5-4386-0035-0
928.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
929.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
930.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
931.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
932.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
933.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
934.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
935.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
936.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
937.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
938.
Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
939.
Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
940.
Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
941.
Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
942.
Караман О.Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України [Книга] : монографія / О.Л. Караман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. Акад. пед. наук України ; Н.-д. центр проблем соціал. педагогіки та соціал. роботи Нац. Акад. пед. наук України та Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 447, [1] с. : іл. – Додаток: с. 411-447. – Бібліогр.: с. 364-409. – ISBN 978-966-617-299-3
943.
Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
944.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
945.
Жовтобрюх Ю.М. Спектроскопія мезоморфних переходів в деяких термотропних та ліотропних рідких кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Жовтобрюх Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
946.
Олдрідж Д. Справа честі та інші оповідання [Книга] = Signed with their honour and other novels / Джемс Олдрідж. – Київ : Радянська школа, 1954. – 210, [2] с. – На обкл. кн.: Signed with their honour and other novels by James Aldridge. - Текст англ. мовою. – (Бібліотека учня)
947.
Сітайло М.В. Становлення банківської системи України 90-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сітайло М.В.; Стайло Максим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
948.
Гудкова Н.М. Становлення концепту "Ексклюзивність" у російському друкованому рекламному тексті XIX-XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Гудкова Наталія Миколаївна ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
949.
Коцан Р.І. Становлення та розвиток транскордонного співробітництва на українсько-польському прикордонні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Коцан Роман Ігорович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012
950.
Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex