Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
927.
Дутчак В.В. Український національно-визвольний рух на Катеринославщині та Херсонщині. Огляд подій 1917-1930 рр. [Книга] : монографія / В.В. Дутчак. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – 143, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 110-122. – ISBN 978-966-525-877-3
Шановному пану Володимиру з нагоди знайомства та з надією на плідну співпрацю ! 04.11.13. Підпис
928.
Харчишин О. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя [Книга] / Ольга Харчишин ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2011. – 367, [1] с. : іл., ноти. – Імен. покажч.: с. 361-367. – Бібліогр.: с. 279-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6118-1
929.
Данильчук Д. Український правопис [Брошура] : тексти лекцій / Д. Данильчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 60 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-619-3
930.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
931.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
932.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
933.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
934.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
935.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
936.
Міленіна М.М. Український фольклорний поховальний текст: динаміка і модифікації [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Міленіна Мілєна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
937.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
938.
Георгієва О.С. Українські народні традиції як складова дизайну інтер"єрів сучасного індивідуального житла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Георгієва Олена Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
939.
Українські часописи Львова 1848-1939 рр. [Книга] : [історико-бібліогр. дослідж. : у 3 т.]. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-148-5
940.
Лучик А. Українсько-польський словник еквівалентів слова [Книга] / Алла Лучик, Ольга Антонова, Іоанна Дубровська ; [відп. ред. А.А. Лучик] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т славістики Пол. акад. наук. – Київ : [б. в.], 2011. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 307-311. – (Словники України). – ISBN 978-966-2410-27-3
941.
Хоменко Р.В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроландшафтів Лісостепової зони України [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Хоменко Руслан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
942.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
943.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
944.
Універсальна десяткова класифікація (УДК). Методичні рішення для понять з відсутніми прямими індексами [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Ю.О. Набхан]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с.
945.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права ., Національна академія державного управління при президентові України ., Інситут законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
946.
Управління конфліктами [Книга] : текст лекцій : навч. посібник / [Жаворонкова Г.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2010. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 978-966-351-318-8
947.
Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку [Книга] : монографія / Катерина Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-082-0
948.
Зінов П.І. Управління матеріальним забезпеченням в органах внутрішніх справ [Книга] : монографія / П.І. Зінов. – Харків : Золота миля, 2013. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-11-5
949.
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства [Книга] : монографія / [Щербак В.Г. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 251, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-966-676-567-6
950.
Управлінські компетенції викладача вищої школи [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 14-15 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т перепідготовки та підвищ. кваліфікації, Каф. інновацій та інформ. діяльності в освіті ; [редкол.: Андрущенко В.П. (голова) та ін. ; відп. за вип. Нестеренко Г.О.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 266, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,