Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
902.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
903.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005-
904.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
905.
Русско-японский, японско-русский карманный словарь [Книга]. – [Б. м.] : Хакусуися, 2001. – 659, [1] c. – ISBN 978-4-560-00067-0
906.
Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава [Книга] : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-283-7
907.
Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава [Книга] : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-284-4
908.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
909.
Норманська Ю.В. Семіотика культури повсякденності народів Криму (на прикладі гастрономічної культури) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Норманська Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
910.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
911.
Сербский язык [Книга] : учебник / М. Маркович, Йоканович-Михайлова, М.П. Киршова, В.Н. Зенчук; М. Маркович [и др.]. – Москва : МУБиУ, 2002. – 491, [1] с. : табл. – ISBN 5-89313-050-2
912.
Хапов Д.В. Синтез моделей оцінювання розвитку та інвестиційної привабливості регіонів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хапов Денис Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
913.
Смірнов В.В. Синтез системи керування регульованого електропривода стрілочного перевода як багатомасової електромеханічної системи [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Смірнов Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012
914.
Паулі Г. Синя економіка [Книга] : 10 років, 100 інновацій, 100 мільонів робочих місць / Гюнтер Паулі ; [перекладач: А. Побережна ; ред. Л. Ярошенко]. – Taos : Risk reduction found., 2012. – 320 с. : іл., табл. – На тит. л.: Доповідь Римського клубу
915.
Шевченко О.М. Система енергетичного оцінювання об"єктів галузі освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Шевченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
916.
Олейві А А.С. Система і магнітний метод контролю немагнітних середовищ на присутність металевих тіл [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Олейві Анвер Субхі Абдулхуссейн ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012
917.
Татомир І.Л. Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Татомир Ірина Любомирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
918.
Система управління якістю адміністративних послуг [Книга] : навч. посібник / [упоряд. Є.М. Хриков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 207, [1] с. – Бібліогр. наприкінці теми
919.
Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України [Книга] : монографія / В.А. Ліпкан, В.А. Залізняк ; [за заг. ред. В.А. Ліпкана] ; Акад. наук вищої освіти України ; Global organization of allied leadership ; Acad. of open society security. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 304 с. – Дод. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 269-300. – ISBN 978-966-2439-37-3
920.
Системи оброблення економічної інформації [Книга] : навч. посібник / [Н.В. Ситник та ін.] ; за заг. ред.: М.А. Сендзюка, М.І. Татарчука ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 456 с. : іл., табл. – Додатки: 431-447. – Бібліогр.: с. 429-430. – ISBN 978-966-483-332-2
921.
Рябушенко А.В. Системне моделювання задач портфельного інвестування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Рябушенко Андрій Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
922.
Неліпа Д.В. Системний аналіз як метод дослідження політики [Автореферат] : автореф. дис ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Неліпа Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
923.
Неліпа Д.В. Системний аналіз як метод дослідження політики [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Неліпа Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
924.
Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України [Книга] : від князівської доби до початку XX століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-498-246-4
925.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex