Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953) [Книга] : [монографія] / Т.А. Вовк, В.В. Різун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-439-394-9
902.
Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Надія Степанівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
903.
Старожитності степового Причорномор"я і Криму [Книга] : збірник наукових праць / С.М. Агульніков, С.Б. Буйських, И.И. Вдовиченко, В.М. Зубар, Н.С. [та ін.] Колотова; [Агульніков С.М. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя
904.
Статистичний щорічник України за 2010 рік [Книга] / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. Н.П. Павленко]. – Київ : Август Трейд, 2011. – 560 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2224-15-3
905.
Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання [Книга] = Strategy of drinking groundwater resources use for water supply : у 2 т. / [Е.А. Ставицький та ін.] ; за ред Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-366-9 ; 978-966-399-367-6
906.
Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання [Книга] = Strategy of drinking groundwater resources use for water supply : у 2 т. / [Е.А. Ставицький та ін.] ; за ред Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-366-9 ; 978-966-399-374-4
907.
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Книга] : матеріали Парлам. слухань у Верхов. Раді України, 17 черв. 2009 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [авт.-упоряд.: Б.Є. Патон та ін.] ; за заг. ред. В.І. Полохала. – Київ : Парлам. вид-во, 2009. – 628, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-611-724-6
908.
Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов [Журнал] = Stratigraphy and sedimentology of oil-das basins : международный научный журнал / Нац. Ак. наук Азербайджана Отделение наук о Земле. – Баку. – ISSN 2218-9165
909.
Котик-Чубінська Структура та образність поезії Юрія Тарнавського [Книга] : [монографія] / Марія Котик-Чубінська ; НАНУ, Ін-т Івана Франка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : [ТзОВ "Простір М"], 2011. – 211 с. – (Серія "Літературознавчі студії" ; Вип. 17). – ISBN 978-966-02-6071-9
910.
Мокляк В.М. Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України ( XIX - початок XX століття ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.01 / Мокляк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавськ. нац. педагогічн. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011
911.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
912.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
913.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
914.
Гайдаржи М.М. Сукулентні рослини (анатомо-морфологічні особливості, поширення й використання) [Книга] : навч. посібник / М.М. Гайдаржи, В.В. Нікітіна, К.М. Баглай ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145-152. – ISBN 978-966-439-449-6
915.
Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
916.
Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
917.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
918.
Сучасне українське медичне право [Книга] / [Болотіна Н.Б. та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Київ : Атіка, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 494-495 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-381-6
919.
Зубков М.Г. Сучасний словник: англо-український, українсько-англійський [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English modern dictionary : 100 000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / М. Зубков, В. Мюллер ; [ред. А. Бахмет]. – Вид. 2-е, виправл. і доповн. – Харків : Школа, 2008. – 1458 стб. – Укр. частину узгодж. з останньою ред. чинного правопису. – (New edition : сучасна англійська лексика). – ISBN 966-8114-98-1
920.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
921.
Синиця О.А. С-Фосфорильовані алкіліденаміни з електроноакцепторними замісниками біля атома Нітрогену [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічн. наук : 02.00.03 / Синиця Олексій Анатолійович ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т" МОН України. – Дніпропетровськ, 2011
922.
Вишневський Януш Леон Сцени з життя за стіною [Книга] / Януш Леон Вишневський ; [з пол. пер. Г. Хоткевич]. – Київ : Нац. книжк. проект, 2010. – 91, [1] с. – ISBN 978-966-339-824-2
923.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
924.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
925.
Колесса Ф.М. [Твори] / Ф.М. Колесса ; [редкол.: Л.М. Ревуцький (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex