Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
902.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ
903.
Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Юрій Юрійович ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
904.
Жеребятнікова І.В. Соціальні технології гармонізації цілей підприємницької організації [Книга] : монографія / Жеребятнікова І.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-202. – ISBN 987-966-676-473-0
905.
Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції [Книга] : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції", 2-3 квітня 2010 р. / Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред.: А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 508 с.
906.
Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дороніна М.С., Сасіна Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-676-484-6
907.
Городняк І.В. Соціологія освіти [Книга] : навч. посібник / І.В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 264, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-189
908.
Спас Чернігівський [Книга] / [А. Доценко та ін.] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 191 с. : іл. – 975-річчю першої писемної згадки про Спаський собор у Чернігові, а також усім, хто його будував, оздоблював, дбав про нього, тим, хто в ньому служив, реставрував і досліджував - присвячується ця книга. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 978-966-2646-05-4
909.
Справочник информационного работника [Книга] / Ю.В. Бабушкина, Т.С. Бибарцева, В.В. Брежнева, Г.В. Варганова, Р.С. [и др.] Гиляревский; [Ю.В. Бабушкина, Т.С. Бибарцева, В.В. Брежнева, Г.В. Варганова, Р.С. Гиляревский и др.] ; Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред. : Р.С. Гиляревский, В.А. Минкина]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 552 с. – Библиогр. в конце разд. – (Серия "Библиотека"). – ISBN 5-93193-075-5
910.
Справочник квалификационных характеристик профессий работников [Книга] / [сост. Я. Кавторева]. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор. – ISBN 966-312-551-9
911.
Справочник квалификационных характеристик профессий работников [Книга] / [сост. Я. Кавторева]. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор. – ISBN 966-312-554-3
912.
Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953) [Книга] : [монографія] / Т.А. Вовк, В.В. Різун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-439-394-9
913.
Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Надія Степанівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
914.
Старожитності степового Причорномор"я і Криму [Книга] : збірник наукових праць / С.М. Агульніков, С.Б. Буйських, И.И. Вдовиченко, В.М. Зубар, Н.С. [та ін.] Колотова; [Агульніков С.М. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя
915.
Статистичний щорічник України за 2010 рік [Книга] / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. Н.П. Павленко]. – Київ : Август Трейд, 2011. – 560 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2224-15-3
916.
Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання [Книга] = Strategy of drinking groundwater resources use for water supply : у 2 т. / [Е.А. Ставицький та ін.] ; за ред Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-366-9 ; 978-966-399-367-6
917.
Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання [Книга] = Strategy of drinking groundwater resources use for water supply : у 2 т. / [Е.А. Ставицький та ін.] ; за ред Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-366-9 ; 978-966-399-374-4
918.
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Книга] : матеріали Парлам. слухань у Верхов. Раді України, 17 черв. 2009 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [авт.-упоряд.: Б.Є. Патон та ін.] ; за заг. ред. В.І. Полохала. – Київ : Парлам. вид-во, 2009. – 628, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-611-724-6
919.
Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов [Журнал] = Stratigraphy and sedimentology of oil-das basins : международный научный журнал / Нац. Ак. наук Азербайджана Отделение наук о Земле. – Баку. – ISSN 2218-9165
920.
Котик-Чубінська Структура та образність поезії Юрія Тарнавського [Книга] : [монографія] / Марія Котик-Чубінська ; НАНУ, Ін-т Івана Франка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : [ТзОВ "Простір М"], 2011. – 211 с. – (Серія "Літературознавчі студії" ; Вип. 17). – ISBN 978-966-02-6071-9
921.
Мокляк В.М. Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України ( XIX - початок XX століття ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.01 / Мокляк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавськ. нац. педагогічн. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011
922.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
923.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
924.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
925.
Гайдаржи М.М. Сукулентні рослини (анатомо-морфологічні особливості, поширення й використання) [Книга] : навч. посібник / М.М. Гайдаржи, В.В. Нікітіна, К.М. Баглай ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145-152. – ISBN 978-966-439-449-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,