Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Чекштуріна В.М. Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікації : 27.00.01 / Чекштуріна Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016
852.
Скуратівський В.Т. Русалії [Книга] / Василь Скуратівський ; [ред.: Л.О. Ващенко, І.М. Римарук]. – Київ : Довіра, 1996. – 733, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 719-727 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-028-2
853.
Эфдэ В. Русь [Книга] = Rus : документ. приключ. повесть / Валентин Эфдэ. – Gdansk : [s. n.], 2008. – 143 с. : ил., портр. – На тит. л.: Брянск ; Запорожье ; Киев ; Мемель ; Владимир ; Калининград ; Эльблонг, 1995
854.
Чйон Г. Русь вікінгів [Книга] / Гальвор Чйон ; [пер. з норвез. О. Сом-Сердюкової ; передм.: М. Сагайдака, М. Селівачова]. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – 214, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 210. – ISBN 978-966-432-087-7
855.
Сборник инновационно-инвестиционных проектов Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко [Книга] / Приднестр. гос. ун-т ; [ред.: Е.А. Матвейчук и др. ; отв. за вып.: С.И. Берил и др.]. – Тирасполь : Издательство Приднестровского университета, 2009. – 87, [1] с. : ил., табл., портр.
856.
Кліщ О.А. Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору [Автореферат] : автореф дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Кліщ Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016
857.
Сорока М.М. Святий Афон і Україна [Книга] : із тисячоліття взаємин зі Святою Горою / Михайло Сорока, Олексій Сорока. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 175, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр., репрод. – ISBN 978-617-7092-82-6
858.
Приймак О.М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця XIX - початку XX століть [Книга] = Peasantry of the South of Ukraine: social history of the end of the XIX - beginningof the XX centuries : монографія / Олег Приймак ; [наук. ред. Г М. Васильчука] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 456, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 366-439. – ISBN 978-966-599-384-1
859.
Салахатдінова Е.Ш. Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Салахатдінова Ельміра Шаміліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
860.
Семенюк Едуард Павлович [Брошура] : біобібліогр. покажчик / [М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України ; уклад.: О.В. Мельников, О.М. Василишин]. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 71, [3] с. – (Вчені Національного лісотехнічного університету України). – ISBN 978-966-322-201-1
861.
Ульянова В.О. Сенсори на акустичних хвилях на основі наноструктурованого оксиду цинку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ульянова Вероніка Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
862.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
863.
Яковлев О.В. Синергетика регіональних ідентичностей у культурному континуумі України кінця XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Яковлев Олександр Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016
864.
Цолін Д.В. Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою II-VIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Цолін Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
865.
Бурмістров С.В. Синтез дискретних пристроїв на основі оптимізації булевих функцій в ортогональній формі представлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Бурмістров Сергій Владиславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2016
866.
Гранат Д.С. Синтез піразоло [3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гранат Дмитро Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
867.
Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризації [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
868.
Овчаренко Є.І. Система економічної безпеки підприємства [Книга] : формування та цілепокладання : монографія / Є.І. Овчаренко ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Лисичанськ : ПромЕнерго, 2015. – 482, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 468-470. – ISBN 978-966-8695-21-6
869.
Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016
870.
Косаревич К.В. Системний аналіз у задачах конкуренції виробників з випадковими змінними [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Косаревич Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015
871.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research and information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
872.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research and information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
873.
Длігач А.О. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління в діяльності підприємств в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Длігач Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
874.
Сіверянський літопис [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів
875.
Сільськогосподарська мікробіологія [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,