Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Примаченко Л.В. Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Примаченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
852.
Лук"яненко Л. Незнищенність [Книга] / Левко Лук"яненко. – Вид. 3-є, доп. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 80 с. – ISBN 966-608-422-8
853.
Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
854.
Неорганическое материаловедение [Книга] : в двух томах / НАНУ, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; редкол. : В.В. Скороход (гл. ред.), В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др. ]. – энциклопедическое издание. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0744-4
855.
Неорганическое материаловедение [Книга] : материалы и технологии : в двух томах : энциклопедическое издание / НАНУ ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; отв. ред. В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0744-4
856.
Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дармосюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
857.
Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах [Книга] : учебное пособие для иностранных студ. высших учебниых заведений / Ю.П. Зайченко ; МОНУ ; под общ. ред. М.З. Згуровского. – Київ : Слово, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-8407-79-6
858.
Велев И. Низ преминот на традициjата [Книга] : (книжевно - историски погледи) / Илиjа Велев. – Скопjе : Диjалог, 2006. – 268, [ 4 ] с. – (Едициjа Книжневни истражуваньа / Реценценти: Вера Стоjчевска-Антик, Г. Поп-Атанасов). – ISBN 9989-155-16-X
859.
Николай Рерих [Електронний ресурс]. – Москва : Windows & Macintosh, 1996. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC 1386/33 или старше или Ьфсштещыр с процессором 68К или PowerPC. Оперативная память- 8МВ. Видео - 256 цветов, разр. 640х480. МРС совместимая звуковая карта. Манипулятор "мышь", CD-ROM дисковод.-Заглавие с этикетки диска
Macromedia and Macromedia Logo are trademarks of Macromedia? Inc. Windows is trademark of Microsoft Corp. Macintosh is trademark of Apple Computer, Inc.
Свыше 500 картин. Архивные фотографии. Около 3-х часов звуковых комментариев к полотнам.
Литературная биография (200 страниц и 300 иллюстраций)
Справочно-библиографичечкий указатель литературных работ
Тексты книг "Алтай-Гималаи", "Сердце Азии" и 282 очерков. 3500 страниц, доступных для печати.
Пакт Рериха. Документы Гаагской Конференции. 1954 г.
1000 вариантов увлекательной игры-мозаики.
860.
Денисенко С.Н. Німецька мова [Книга] : навчальний посібник / С.Н. Денисенко, І.С. Микитка ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-613-620-9
861.
Нітенко О.В. Німецька мова для студентів-юристів [Книга] : навчальний посібник / О.В. Нітенко. – Київ : КНТ, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-373-218-3
Видання містить словник скорочень, словник власних назв та лексичний мінімум юридичних термінів
862.
Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Христенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
863.
Жовтані Р.Я. Німецькомовний простір творів Юрія Клена : конфлікт ідентичностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Жовтані Р.Я.; КНУТШ. – Київ, 2009
864.
Винниченко І. Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) [Книга] = Deutsсhe in der Geschichte der Kyjiwer Universitat (19. Jhd. bis zur ersten Halfte des 20. Jhd.) / Ігор Винниченко, Родіон Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – 420 с. : іл. с. 393-419. – ISBN 978-966-7863-77-7
На тит. сторінці екз. № 11629208 дарчий надпис: Вельмишановному В.А. Бугрову з приємністю - автор
865.
Тушевски В. Нова македонска книжевност [Книга] / Ванчо Тушевски. – Скопjе : [ Менора ], 2008. – 470 с. – ISBN 9989-170-31-2
866.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
867.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
868.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
869.
Новое литературное обозрение. Указатель содержания [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва : НЛО, 1992-. – ISBN 978-586793-766-9. – ISSN 0869-6365
870.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
871.
Грицяк Є. Норильське повстання [Книга] / Євген Грицяк ; Харківська правозахисна група. – Київ : Права людини, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-8919-41-1
872.
Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Сай В. М. ; Нац.ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009
873.
Кривенко М. Ностальгія [Книга] / Марія Кривенко. – Львів : Піраміда, 2007. – 204 с. – ISBN 978-966-441-050-9
874.
Нотаріат в Україні [Книга] : нормативна база / [ упоряд. Роїна О.М. ]. – 6-те вид., змінене і доп. – Київ : КНТ, 2009. – 560 с. – ISBN 978-966-373-371-5
875.
Сміян Л.С. Нотаріат в Україні [Книга] : навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко ; МОНУ ; НАНУ ; Академія муніципального управління. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : КНТ, 2009. – 632 с. – ISBN 978-966-373-541-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex