Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Леонова Б.І. Розробка біотехнології варених ковбас із застосуванням молочнокислих та денітрифікуючих мікроорганізмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Леонова Богдана Ігорівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015
827.
Скобелєв В.В. Розробка і дослідження методів аналізу автоматних моделей, визначених на алгебраїчних структурах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Скобелєв Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
828.
Трус І.М. Розробка маловідходних технологій демінералізації води для захисту водойм від забруднення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Трус Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
829.
Волчук В.М. Розробка наукових основ формування та оцінки механічних властивостей сортопрокатних чавунних валків для підвищення їх зносостійкості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Волчук Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015
830.
Сушинський О.Є. Розроблення елементів електронної техніки на основі модифікованих активними нанорозмірними домішками холестеричних рідких кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Сушинський Орест Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
831.
Батинський С. Російська квазіцивілізація: історичний виклик для України і світу [Книга] / Степан Батинський. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 97, [1] с. – Бібліогр.: с. 90-96. – ISBN 978-617-7235-20-9
832.
Батинський С. Російський фашизм: довершений і безмежний [Книга] / Степан Батинський. – Дрогобич : Коло, 2014. – 206, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-203. – ISBN 978-617-642-168-9
833.
Медведко Л.И. Россия, Запад, Ислам: "столкновение цивилизаций"? [Книга] / Л.И. Медведко ; [предисл. В.А. Золотарева ; послесл. Р.Ж. Баязитова]. – Жуковский ; Москва : Кучково Поле, 2003. – 509, [3] с. – Имен. указ.: с. 501-509. – Библиогр. в примеч.: с. 491-500. – (Геополитический ракурс). – ISBN 5-86090-050-3
834.
Садовник [Журнал] / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
835.
Садовник [Журнал] / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
836.
Тонієвич Є.Д. Санкції в сімейному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тонієвич Євгенія Дмитрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
837.
Іоніна К.Ю. Світловодний засіб вимірювального контролю вологості природного газу на основі методу точки роси [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Іоніна Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
838.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1819-7329
839.
Колпакова Н.Я. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: іконографія та еволюція образу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Колпакова Наталя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
840.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
841.
Бобечко Ю.О. Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бобечко Юрій Остапович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
842.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
843.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
844.
Копинець Ф.І. Словник церковно-півчих термінів [Книга] : навч. посібник / Копинець Ф.І. ; [передм. Архімандрит Віктор (Бедь В.В.)] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. укр. богословська акад. ім. св. Кирила і Мефодія Карпат. ун-ту. – Ужгород : Патент, 2014. – 183, [1] с. – ISBN 978-617-589-079-0
845.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
846.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
847.
Шайхутдинов Р.Г. Современный политик: охота на власть [Книга] / Рифат Шайхутдинов. – Москва : Европа, 2006. – 611, [1] с. – Библиогр.: с. 601-610 и в конце ст. – (Серия "Идеологии"). – ISBN 5-9739-0080-0
848.
Варгас Льоса Сон кельта [Книга] : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2012. – 537, [3] с. – Пер. вид. : El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. 2010. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. - Пер. вид.: El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. – (Карта світу. Перу). – ISBN 978-966-03-5934-5
849.
Фогт М. Социал-дарвинизм. Научная теория, политический и теолого-этический аспекты эволюционной теории [Книга] / Маркус Фогт ; пер. с нем.: Елена Дей, Алексей Луговой ; под науч. ред. Александра Бокотея ; Ужгород. нац. ун-т, Ин-т экол.-религиоз. студий. – Ужгород : ФОП Бреза, 2014. – 531, [1] с. : ил. – Указ. имен: с. 524-531. – Библиогр.: с. 504-523. – ISBN 978-966-2668-78-0
850.
Социальная экономика [Журнал] = Соціальна економіка = Social economics : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2000-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,