Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Богатир В.В. Організація та діяльність комерційних судів Таврійської губернії (1819-1898 роки) [Книга] : монографія / Богатир В.В. ; [за заг. ред. О.В. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 966-8126-19-X
827.
Освітологія: фахова підготовка [Книга] : навч.-метод. посібник / [В.О. Огнев"юк та ін.] ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 620, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем, розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-57-4
828.
Заверуха Н.М. Основи екології [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-8019-51-2
829.
Загной М.О. Основи економічних знань [Книга] : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Загной М.О. – Київ : [б. в.], 2014. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-335 та наприкінці теми. – ISBN 978-966-2491-18-0
830.
Чепінога В.Г. Основи економічної теорії [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.Г. Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-2609-64-6
831.
Олішевська Ю.А. Основи краєзнавства [Брошура] : навчально-методичний посібник / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл.
832.
Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення [Книга] / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1932-5
833.
Зацний Ю.А. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.Л. Клименко ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 349, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-349. – ISBN 978-966-599-451-0
834.
Гаращук В.П. Основи фізики лазерів [Книга] : навч. посібник / В.П. Гаращук. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2012. – 342, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Покажч.: с. 332-336. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Новітній авторський підручник). – ISBN 978-617-615-006-0
835.
Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі [Книга] : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів (за спец. "Іноземна мова") ВНЗ / [П.О. Бех та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. методики навчання інозем. мов та приклад. лінгвістики. – Київ : Вольф, 2009. – 288, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 276-288 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-96737-3-2
836.
Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук [Книга] : навч. посібник для використання у загальноосвіт. навч. закл. / Віра Пономарьова. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 96 с. : іл., табл. – (Хімія). – ISBN 978-966-634-645-5
837.
Ковпік С.І. Основні складові поетики української драматургії першої половини XIX століття [Книга] : монографія / Світлана Ковпік ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 424, [1] с. – Бібліогр.: с. 396-424. – ISBN 978-966-177-110-8
838.
Себастьян М. Остання сенсація [Книга] = Ultima ora : комедія на три дії (1945) / Михаїл Себастьян ; переклад [із румун.], передм. і прим. Лучканина Сергія Мирославовича. – Київ : Науковий світ, 2009. – 117, [1] с. – Парал. тит. арк. румун. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-609-4
У пр. №1689637 напис:
Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка від перекладача й автора передмови. Київ, 9 вересня 2014 р.
839.
Острозька давнина [Книга] : дослідження і матеріали. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 5-7702-1006-0
840.
Остромирова Євангелія 1056-1057 [Книга]. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 218, [2] с. : іл., табл. – На обкл. заголовок не зазнач. - Слов.: с. 205-218. – ISBN 966-8387-31-7
841.
Осьмак Кирило Іванович (1890-1960) [Книга] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1911-1926 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Т.М. Підгайна ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : ННСГБ НААН, 2014. – 125, [1] с. : портр. – Сер. засновано у 1998 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 56)
842.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
843.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
844.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
845.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
846.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
847.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
848.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
849.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
850.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex