Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
827.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
828.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
829.
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Журнал] : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-68-3
830.
Птицы городов России [Книга] = Birds of the cities of Russia / Рос. акад. наук, Зоолог. ин-т ; [отв. ред. В.М. Храбрый]. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 513, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце ст.
831.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
832.
"Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики" [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (14 трав. 2013 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2013. – 247, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-164-4
833.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
834.
Шелыганова В.Г. Пыль [Книга] : [поэзия] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2012. – 479, [1] с. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-190-544-2
835.
Калиниченко А.И. Радиационно-акустические эффекты в твердых телах [Книга] / А.И. Калиниченко, В.Е. Стрельницкий ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 320, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 284-320
836.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
837.
Цюриць С.Н. Рай-Мир [Книга] : поетичний фолькджаз роман-феєрія / Сергій Цюриць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 347, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-361-707-7
Читачам моєї улюбленої бібліотеки з вдячністю
Щиро
Автор (підпис) 12.07.2013
838.
Медведєва М.О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Медведєва Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
839.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
840.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
841.
Іщук С.І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика [Книга] : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 447, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 434-438. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0005-6
842.
Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
843.
Тимошик М.С. Редагування: завдання, зміст, види [Брошура] / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 39 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 2)
844.
Тимошик М.С. Редакторський аналіз: завдання, зміст, логічні засади [Брошура] / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 4)
845.
Реконструкція житла [Журнал] : науково-виробниче видання. – Київ
846.
Реконструкція житла [Журнал] : науково-виробниче видання ; реферативний випуск / Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний ін-т "НДІпроектреконструкція". – Київ
847.
Яковенко А.І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема аксіологічного взаємозв"язку [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Яковенко Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
848.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
849.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
850.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,