Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Вічевич А.М., Матвеєв М.Е., Максимець О.В. – Львів : Афіша, 2005. – 272 с. – ISBN 966-325-012-7
827.
Дегода В.Я. Основи кінетики фотоелектричних явищ у кристалофосфорах [Книга] : навчальний посібник / В.Я. Дегода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 235 с. – ISBN 978-966-439-215-7
828.
Мостенська Т.Л. Основи маркетингу [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Л. Мостенська ; МОНУ ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Кондор, 2006. – 240 с. – ISBN 966-8254-42-3
829.
Хоменко Г.Д. Основи миротворчості [Книга] : навчальний посібник / Г.Д. Хоменко. – Київ : ДЕМІД, 2008. – 312 с. – ISBN 966-7196-01-1
830.
Матковський О. Основи мінералогії України [Книга] : підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 856с. – ISBN 978-966-613-694-0
831.
Васьківська С.В. Основи психологічного консультування [Книга] : підручник / С.В. Васьківсьска ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 504с. – ISBN 966-594-985-3
832.
Основи соціальної психології [Книга] : навчальний посібник / Донченко О.А. [ та ін.] ; за ред. М.М. Слюсаревського ; АПН України ; Ін-т соціальної політичної психології. – Київ : Міленіум, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8063-45-2
833.
Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) [Книга] : монографія / С.П. Погребняк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-458-065-3
834.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
835.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
836.
Мазурина В.А. Основы риторики и культуры русской речи [Книга] / Мазурина В.А. ; МОНУ, Горловский гос. педагогический ин-т иностранных языков. – Горловка : ГДПИИМ, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-8469-58-9
837.
Степанова Т.В. Основы страхования в Украине [Книга] : курс лекций / Степанова Т.В. – Харьков : Бурун книга, 2010. – 208 с. – ISBN 978-966-8942-44-0
838.
Онисків М.І. Особливості бойківського весілля у Петранці [Книга] / Марта Онисків. – Львів : Камула, 2009. – 132 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-433-033-3
839.
Шарафі Реза Ханморад Особливості психофізіологічних реакцій людини при впливах метеорологічних факторів середовища [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Шарафі Реза Ханморад; КНУТШ. – Київ, 2009
840.
Смайлова С.О. Особливості смислової сфери при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Смайлова С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
841.
Чжао Юнь-чжун Отглагольные прилагательные в современном русском литературном языке [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чжао Юнь-чжун ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1960
842.
Отчет о работе 2-го Контрразведывательного отдела Комитета Госбезопасности при СМ ЭССР [Книга] : за период с 1/04 - 1954 г. по 1/04-1955 г. Сов. секретно экз. №1. Председателю Комитета Государственной безопасности при Совете Министров Эстонской ССР Полковнику тов. Карпову И.П. – [Б.м.] : [Б.В.], 1998. – 128 с. – ISBN 9985-9103-7-0
843.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
844.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
845.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
846.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
847.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
848.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
849.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
850.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,