Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Педагогіка [Книга] : хрестоматія. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-045-7
Зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів. Для студентів та викладачів вузів
827.
Педагогіка толерантності [Журнал] : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
828.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
829.
Кресс В. Перед занавесом [Книга] : зарубежные дневники / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2008. – 240 с. – ISBN 978-5-900034-71-3
830.
Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2009 р.) [Книга] : Розглянуті та схвалені відділеннями Академії правових наук України / Акад. правових наук України ; упоряд. : Лук"янов Д.В., Матвєєва А.В. – Харків : Право, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-458-167-4
831.
Годлевська В.Ю. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960 - 1982 роки) [Книга] : монографія / Годлевська В.Ю. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-641-318-8
832.
Савка А.М. Перший сезон Львівської філармонії (1902-1903 рр.) у контексті філармонічного руху [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтознавства : 26.00.01 / Савка А.М. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2010
833.
Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского [Книга] / О.Г. Дилакторская. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1999. – 351 с. – (Studiorum slavicorum monumenta ; T. 17). – ISBN 5-86007-139-6
834.
Шумілов М.Ю. Підвищення електричної та механічної міцності високовольтних полімерних ізоляторів в умовах комплексної дії експлуатаційних факторів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Шумілов М.Ю. ; Нац. техн. ун-т, "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2010
835.
Михайлюк А.О. Підвищення ефективності локалізації пожеж в резервуарах з нафтопродуктами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Михайлюк А.О. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2010
836.
Зюков Ю.Є. Підвищення ефективності роботи шахт ДП "Ровенькиантрацит" на основі досліджень геомеханічних моделей [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Зюков Ю.Є. ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009
837.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
838.
Карамаш С.В. Піонер-літакобудівник князь Олександр Кудашев [Книга] / Сергій Карамаш, Віталій Татарчук ; Держ.архів м. Києва. – Київ : КММ, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-96254-9-6
839.
Коэльо П. Победитель остается один [Книга] / Пауло Коэльо ; [ пер. с португ. А. Богдановского ]. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 448 с. – ISBN 978-5-17-058409-3
840.
Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність / Луцик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
841.
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи [Книга] : монографія / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Наук.-дослідний центр з проблем оподаткування ; за ред. З.С. Варналія. – Київ : Знання України, 2008. – 676 с. – ISBN 978-966-316-224-9
842.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
843.
Пришва Н.Ю. Податкове право [Книга] : навчальний посібник / Н.Ю. Пришва ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-667-391-9
844.
Дударенко Л. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри [Книга] : монографія / Людмила Дударенко. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 240 с. – ISBN 966-8093-88-7
845.
Поимник на книжевната теориjа [Книга]. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 15, 669 с. – ISBN 978-608-203-003-6
846.
Задорожня І.М. Покращення динамічних показників головного електроприводу стана гарячої прокатки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Задорожня І.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
847.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-
848.
Политические и экономические преобразования в России и Украине [Книга]. – Москва : Три квадрата, 2003. – 344 с. – ISBN 5-94607-021-5
849.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
850.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex