Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Філософ європейської візії [Книга] : (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука) / [уклад.: Саух П.Ю. та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 86, [2] с., [2] арк. фот. – Бібліогр. в кінці ст.
Леонід Васильович! Згадую тебе завжди з теплотою і вдячністю. Твоя допомога в далекі студентські і післястудентські роки була своєрідним трампліном, який зробив мене тим, ким я є сьогодні. Поклін тобі - вченому, незрівняному менеджерові, людині,державному діячеві від мене! Ювіляр. Підпис. 17.09.10
802.
Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) [Книга] : монографія / [Губерський Л.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 543, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-469-4
803.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
804.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
805.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
806.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
807.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
808.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
809.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [и др.]. – Київ, 1999-
810.
Спасів Н.Я. Фінансовий менеджмент [Книга] : навч. посібник / Спасів Н.Я., Орищин Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-247 та в кінці тем. – ISBN 978-966-694-159-9
811.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
812.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
813.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
814.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
815.
Лисиченко В.К. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями [Книга] : наук.-практ. посібник / В.К. Лисиченко, Р.М. Шехавцов. – Київ : Атіка, 2009. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-338-0
816.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
817.
Бернгард Т. Холоднеча. Старі майстри [Книга] : роман : комедія : [пер. з нім.] / Томас Бернгард ; [передм. та комент Т. І. Гавриліва] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2013. – 472, [5] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6539-1
818.
Сорока Ю.В. Хотин [Книга] : роман / Юрій Сорока. – Київ : Гетьман, 2013. – 474, [5] с. – ISBN 978-966-2506-06-8
819.
Овчаренко К.Ф. Християнська етика як предмет релігієзнавчого дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Овчаренко Катерина Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
820.
Соболєвський Я.А. Християнський персоналізм XX ст. (Е. Муньє, К. Войтила) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Соболєвський Ярослав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
821.
Івакін В.Г. Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва [Книга] / Івакін В.Г. – Київ : [КИТ], 2008. – 271, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: c. 152-163. – ISBN 978-966-8550-71-3
Книга присвячена християнським некрополям давньоруського Києва. Базуючись на відомих на наш час матеріалах та на даних розкопок, розглядається історія вивчення міських могильників Х-ХІІІ ст. Широкий хронологічний діапазон дозволяє простежити особливостіформування могильників як складової частини середньовічної інфраструктури міста та проаналізувати особливості поховального обряду давньоруської столиці. У книзі вперше опубліковано інформацію з наукових звітів щодо поховальних пам"яток.
822.
Хто є хто в західній та вітчизняній соціології [Книга] : навч. соціол. словник для студентів. – Львів : Світ, 1999. – 159, [1] с. – Покажч. імен: с. 154-159. – ISBN 5-7773-0937-2
823.
Андрухів І.О. Цариця Карпатського краю [Книга] : [нарис історії Василіянського чернецтва, монастиря та чудотворної ікони Матері Божої в Гошеві] / Ігор Андрухів. – Вид. 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 157, [3] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 966-7363-13-9
824.
Цветники [Журнал] / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
825.
Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права [Книга] : монографія / [Р.О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 295, [1] с. : іл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-7087-02-0
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,