Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Смайлова С.О. Особливості смислової сфери при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу [Автореферат] : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Смайлова С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
802.
Іваненко В.І. Особливості утворення твердих розчинів на основі KTiOPO4 [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Іваненко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
803.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
804.
Павленко С.О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники [Книга] / Сергій Павленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 602 с. – ISBN 966-518-259-5
805.
Кабернюк А.А. Отримання, модифікація та застосування рекомбінантних субодиниць дифтерійного токсину [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 - біотехнологія / Кабернюк А.А. ; НАНУ, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2010
806.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
807.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
808.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
809.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
810.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
811.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
812.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
813.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
814.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
815.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
816.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
817.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
818.
Майборода Р.Є. Оцінювання та класифікація за спостереженнями із суміші [Книга] : монографія / Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-439-090-0
819.
Фурсова Ф Е. Очерки традиционой культуры украинских переселенцев Сибири 19 - первой трети 20 века [Книга] : (по материалам Новосибирской области) / Е.Ф. Фурсова, Л.И. Васеха ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; Местная нац. культур. автономия украинцев. – Новосибирск. – ISBN 5-98138-002-0
820.
Розсоха Л. Павло Маляр [Брошура] / Людмила Розсоха, Володимир Джунь ; Миргородський краєзнавчий музей ; Укр. геральд. тов-во. – Миргород : Миргород, 2010. – 44 с. – Д100-річчя від дня народження. – ISBN 978-966-2060-16-4
821.
Пам"ять століть. Планета [Журнал] : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
822.
Гамулка К. Паміж Польшчай і Расіяй [Книга] : Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняу 1918-1922 / Крысціна Гамулка ; [ пер. з пол. С. Кузняцоу, А. Шота ]. – Вільня, 2008. – 256 с. – (Гісторыя палітычных ідэй). – ISBN 978-9955-773-26-9
823.
Несчетна Т.К. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні [Книга] : посібник для користувача / Несчетна Т.К., Рябець А.І. ; МОН України ; Держ. департамент інтелект. власності ; Держ. підприємство "Укр. ін-т пром. власності". – Київ, 2009. – 120 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-1670-04-3
824.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
825.
Кузьмінський А.І. Педагогіка [Книга] : підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – 3-тє вид., виправ. – Київ : Знання, 2008. – 447с. – ISBN 978-966-311-060-8
Розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Для студентів і викладачів вузів
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex