Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Науково-довідкові видання з історії України [Журнал]. – Київ. – ISBN 5-7702-0577-6
777.
Симеонов И.И. Научни студии [Книга] = Wissenschaftliche Studien : [учеб. пособие за студентите от филол. специалности на университета] / Иван Симеонов ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запорожие : Запорожки национален университет, 2014. – 117, [1] с. – На българ. и нем. ез. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-469-5
778.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
779.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
780.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
781.
Нафтогазова галузь України [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2013-
782.
Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2012 [Книга]. – Київ : ВТС Принт, 2013. – 31, [1] с. : портр.
783.
Савченко В.Ф. Національна економіка [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – 133, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 130-133. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2188-51-6
784.
Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні [Книга] = The national-liberation struggle in Ukraine (1920s-50s) : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – 287, [7] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 5-7702-0432-X
785.
Ткач М.М. Не осквернись, душе моя, у слові [Книга] / Микола Ткач ; [ред.: Н.О. Данилевська]. – Київ : Український Центр духовної культури, 2002. – 86, [2] с. : іл. – ISBN 966-628-031-0
786.
Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944) [Книга] : зб. наук. ст., документів, матеріалів та спогадів / Черкас. осередок Міжнар. громад. організації "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" [та ін.] ; [упоряд.: Мельниченко В.М. та ін. ; редкол.: В.М. Мельниченко та ін. ; кер. проекту О.А. Воронкіна]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 364, [2] с., [24] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2783-08-7
У пр. № 1689678 напис:
Читачам та співробітникам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від автора-упорядника на добро. Підпис (Г. Голиш). 12.08.2014 р.
787.
Мурашкин М.Г. Небо [Книга] / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Свидлер А.Л., 2014. – 215 с. : ил. – ISBN 978-617-627-071-3
788.
Кіца М.О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кіца Мар"яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
789.
Донцова Д.А. Нежный супруг олигарха [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [2] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-38323-8
790.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
791.
Незалежний Аудитор [Журнал] : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
792.
Савенко П.О. Нелінійні задачі синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом [Книга] / П.О. Савенко ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-310. – ISBN 978-966-02-7084-8
793.
Рева Л.В. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей [Книга] : (на матеріалі української та російської літератури і критики ) : [монографія] / Рева Л.В. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 337-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-084-4
794.
Ткач М.М. Непочата вода [Книга] : поезії / Микола Ткач. – Київ : Євшан-Зілля, 2008. – 271, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2152-01-2
795.
Неприкаяні душі [Книга] : антологія поезії японських мандрівних поетів - дзен-буддистів (XII-XX ст.) / [пер. з яп., передм. та комент. І.П. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 659, [1] с. : портр. – Текст парал. яп. - В змісті авт.: Сайго-Хосі, Доген, Іккю Содзюн, Іїо Согі, Сьохаку, Сотьо, Банкей Йотаку, Басьо, Хатторі Рансецу, Кікаку, Хакуін Екаку, Рьокан, Татібана Акемі, Танеда Сантока, Одзакі Хосай. – Бібліогр.: с. 651-657. – ISBN 978-966-489-248-0
796.
Нескорені: національно-визвольний рух на Вінниччині 40-50-х років XX ст. мовою документів та досліджень [Книга] / В.Й. Гурин [та ін.] ; Держ. арх. Вінниц. обл. ; Вінниц обл. орг. т-ва "Меморіал" ім. В.Стуса ; Краєзнав. т-во "Поділля" ; Б-ка іст. клубу "Холодний Яр". – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 303, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2024-71-5
797.
Плещенко К.В. Низові інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
798.
Грабовський В.Н. Ніхто не живе для себе [Книга] : суспільний роман про Любов та Кохання / Віктор Грабовський. – Біла Церква : Культура ; Буква, 2012. – 503, [1] с. – ISBN 978-966-7195-99-1
У пр. № 1689684 напис:
Геніальному митслителю, щирому побратиму Михайлові Косіву та його Музі - Марії - з великою любов"ю, автор Віктор Грабовський. 22 березня 2012 р.
799.
Могильний А. Нічні мелодії [Книга] / Аттила Могильний ; [упоряд. В. Даниленко]. – Київ : Преса України, 2013. – 127, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-157-5
800.
Нова філологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex