Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Яковенко Н. Українська шляхта [Книга] = The Ukrainian nobility : з кінця XIV - до середини XVII століття : Волинь і Центральна Україна / Наталя Яковенко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Вид. 2-е, перегл. і випр. – Київ : Критика, 2008. – 469, [3] с. : іл., мапи. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 373-414. – ISBN 966-8978-14-5
777.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
778.
Нетудихаткін І.А. Український ктиторський портрет другої половини XVI - XVIII століть: інформаційний потенціал історичного джерела [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Нетудихаткін І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
779.
Хавкіна Л.М. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соцыальних комунікацій : 27.00.06 / Хавкіна Л.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
780.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
781.
Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
782.
Коцюба З.Г. Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Коцюба З.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
783.
Аніловська Г.Я. Університетська освіта [Книга] : навчальний посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 376 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-179. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-78-1
784.
Аніловська Г.Я. Університетська освіта [Книга] : навчальний посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. ; МОНУ ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 376 с. + Додатки: с. 200-370. – Бібліогр.: с. 195-199. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-78-1
785.
Коротенко Н.М. Університетська освіта в радянській Україні (1933 - 1941 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коротенко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
786.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
787.
Дорожовець М.М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.М. Дорожовець, О.В. Івахів, В.О. Мокрицький ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 304 с. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-553-834-9
788.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
789.
Котельніков Д.І. Управління фінансами [Книга] : словник-довідник юридичних термінів / Д.І. Котельніков, М.Д. Нестеренко. – Київ : Кондор, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-351-253-2
790.
Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб"єктів владних повноважень [Книга] : правові засади, підстави та форми : монографія / В.М. Бевзенко. – Київ : Прецедент, 2010. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 439-475. – ISBN 978-966-520-142-7
791.
Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
792.
Поліщук У.В. Ущільнення даних на основі нейроподібних структур автоасоціативного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Поліщук У.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
793.
Яриш В.В. Фазове розшарування бінарних сплавів простих та 3d-перехідних металів у рідкому та аморфному станах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Яриш В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
794.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
795.
Эразм Роттердамский Философские произведения [Книга] / Эразм Роттердамский; АН СССР, Ин-т философии ; отв. ред. В.В. Соколов ; пер. и комментарий Ю.М. Каган. – Москва : Наука, 1987. – 703 с. – (Памятники философской мысли / ред. кол. : Б.М. Кедров, В.М. Богуславский, А.В. Гулыга и др.)
796.
Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / О.О. Броварець ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011
797.
Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства [Книга] = Physico-Chemical Problems of Semiconductor Material Science : вибрані наукові праці (2000-2009 рр.) / МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фізико-хімічний ін-т ; за ред. Д. Фреїка ; упоряд. : Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Н.Д. Фреїк. – Івано-Франківськ : [Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу]. – ISBN 966-640-192-4
798.
Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бєда О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
799.
Фізична екологія [Книга] : кредитно- модульна система : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Новоселецький [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-351-238-9
800.
Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів [Книга] : тексти лекцій / Л.А. Булавін [та ін.]. – Київ : Сучасні печатні технології "Бавок", 2010. – 60 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex