Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Колесник В.Ф. Україна в 1920-1930-ті роки [Книга] : навчальний посібник [для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів] / В.Ф. Колесник, А.М. Пижик ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-302. – ISBN 978-966-439-303-1
777.
Українки в історії: нові сторінки [Книга] : [збірка нарисів] / Атаманенко А. [та ін.] ; [редкол. : П. Кононенко, І. Пасічник, Н. Щербак та ін. ; відп. ред. В. Борисенко]. – Київ : Либідь, 2010. – 264 с. : іл. – Шифр. дубл. 9у2 Укра. (доп. карт.). – ISBN 978-966-06-0575-6
778.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
779.
Ставицька Л. Українська мова без табу [Книга] = Ukrainian without taboos : словник нецензурної лексики та її відповідників : обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Леся Ставицька ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т критики ; НАН України, Ін-т укр. мови]. – Київ : Критика, 2008. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-454 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8978-01-3
780.
Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 694, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-030-0
781.
Нудьга Г.А. Українська пісня в світі [Книга] : дослідження / Г.А. Нудьга. – Київ : Музична Україна, 1989. – 536 с. – ISBN 5-88510-069-1
782.
Яковенко Н. Українська шляхта [Книга] = The Ukrainian nobility : з кінця XIV - до середини XVII століття : Волинь і Центральна Україна / Наталя Яковенко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Вид. 2-е, перегл. і випр. – Київ : Критика, 2008. – 469, [3] с. : іл., мапи. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 373-414. – ISBN 966-8978-14-5
783.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
784.
Нетудихаткін І.А. Український ктиторський портрет другої половини XVI - XVIII століть: інформаційний потенціал історичного джерела [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Нетудихаткін І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
785.
Хавкіна Л.М. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соцыальних комунікацій : 27.00.06 / Хавкіна Л.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
786.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
787.
Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
788.
Коцюба З.Г. Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Коцюба З.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
789.
Аніловська Г.Я. Університетська освіта [Книга] : навчальний посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 376 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-179. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-78-1
790.
Аніловська Г.Я. Університетська освіта [Книга] : навчальний посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. ; МОНУ ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 376 с. + Додатки: с. 200-370. – Бібліогр.: с. 195-199. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-78-1
791.
Коротенко Н.М. Університетська освіта в радянській Україні (1933 - 1941 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коротенко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
792.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
793.
Дорожовець М.М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.М. Дорожовець, О.В. Івахів, В.О. Мокрицький ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 304 с. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-553-834-9
794.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
795.
Котельніков Д.І. Управління фінансами [Книга] : словник-довідник юридичних термінів / Д.І. Котельніков, М.Д. Нестеренко. – Київ : Кондор, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-351-253-2
796.
Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб"єктів владних повноважень [Книга] : правові засади, підстави та форми : монографія / В.М. Бевзенко. – Київ : Прецедент, 2010. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 439-475. – ISBN 978-966-520-142-7
797.
Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
798.
Поліщук У.В. Ущільнення даних на основі нейроподібних структур автоасоціативного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Поліщук У.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
799.
Яриш В.В. Фазове розшарування бінарних сплавів простих та 3d-перехідних металів у рідкому та аморфному станах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Яриш В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
800.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,