Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Зубенко В.В. Програмування [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Зубенко , Л.Л. Омельчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 623 с. – Бібліогр.: с. 602-609. – ISBN 978-966-439-380-2
777.
Матусевич П.А. Продукты конденсации двухатомных фенолов и их хиноидных производных, свойства и применение [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Матусевич П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
778.
Александрович М.В. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Александрович М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
779.
Професори Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Книга] : біобібліографічний довідник / [наук. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 371, [1] с. : іл., портр. – Персонал. покажч.: c. 359-363. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-623-021-6
780.
Бичко О.В. Профілі української ідентичності [Книга] : соціально-психологічний аналіз : монографія / О.В. Бичко. – Київ : Київський університет, 2007. – 281, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 198-217. – ISBN 966-594-971-3
781.
Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України [Автореферат] : автореф. дис.... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
782.
Харченко Д.О. Процессы упорядочения сложных систем [Книга] : монография / Д.О. Харченко, В.О. Харченко. А.В. Дворниченко ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 243-261. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1072-7
783.
Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості: досвід теоретичних модифікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
784.
Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции [Книга] : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. психологии / В.А. Иванников ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2006. – 208 с. : табл. – Библиогр.: с. 176-184. – (Классический университетский учебник / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-469-01400-2
785.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
786.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
787.
Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов"якель ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2007. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-407. – ISBN 966-370-057-2
788.
Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2007. – 320 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-313. – ISBN 966-521-306-7
789.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
790.
Соболев Б.В. Развитие интенсивной научно-производственной кооперации стран-членов СЭВ в отраслях АПК [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Соболев Б.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
791.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
792.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
793.
Долинский А.А. Распылительная сушка [Книга] : в 2 т. / A.А. Долинский, К.Д. Малецкая ; [Нац. акад. наук. Украины, Ин-т техн. теплофизики]. – Киев : Академпериодика. – ISBN 978-966-360-174-8; 978-966-360-175-5
794.
Мигалина Ю.В. Реакции галогенидов четырехвалентного селена и теллура с ненасыщенными соединениями и малыми циклами [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Мигалина Ю.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982
795.
Солошонок Л.В. Реакции замещенных Y - хлорбутиронитрилов и б - хлорвалеронитрила с аминами [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Солошонок Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1989
796.
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
797.
Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
798.
Реєстр розсекречених архівних фондів України [Книга] : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. С. Зворський ; уклад. : О. Бажан, С. Геращенко, А. Іщук та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Кн. 1.: Центральний державний архів громадських об"єднань України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України
799.
Реєстр розсекречених архівних фондів України [Книга] : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : О. Бойчук, О. Сулима, Л. Євтушенко та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Гурбова Л., Делеган М. та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Кн 3.: Державний архів Тернопільської обл., Державний архів Харківської обл., Державний архів Херсонської обл., Державний архів Хмельницької обл., Державний архів Черкаської обл., Державний архів Чернівецької обл., Державний архів Чернігвської обл., Державний архів м. Києва, Державний архів м. Севастополя
800.
Реєстр розсекречених архівних фондів України [Книга] : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Скляров, Л. Ковальова, Г. Кордіяка та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Кн 2.: Державний архів Луганської обл., Державний архів Львівської обл., Державний архів Миколаївської обл., Державний архів Одеської обл., Державний архів Полтавської обл., Державний архів Рівненської обл., Державний архів Сумської обл.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,