Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
777.
Карамышев Ф.И. Некоторые краевые задачи для системы дифференциальных уравнений в частных производных смешанного типа [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамышев Ф. И.; МВиССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1961
778.
Шаукенов А.Т. Некоторые проблемы теории и философии налогового права [Книга] : монография / А.Т. Шаукенов. – Алматы : Print S, 2009. – 314с. – ISBN 9965-482-76-4
779.
Жадько В.О. Некрополь на Байковій горі [Книга] : літ.-публіцист. видання / Віктор Жадько ; [за ред. В. П. Андрущенка ; фото: В. О. Жадько]. – Київ : Фенікс, 2008. – 309, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 308-309. – ISBN 978-966-8567-13-1
Пропоноване видання вперше висвітлює історію та сьогодення Байкового цвинтаря. Літературно-публіцистичними засобами розповідається, зокрема, про поховання видатних особистостей, які так багато зробили для України і, зокрема, для Києва: вчених, митців, літераторів, журналістів, лікарів, політичних і громадських діячів.
Використано архівні джерела з історії Києва, періодика, проведено аналіз пам"яток культури, історичних місць поховань. Серед 10 розділів, вперше в історії каталогізації відомих поховань розділи: «Надгробки та пам’ятники фірми «Вдова де-Веккі», «Склепи й каплички як охоронці Вічного Спокою». Не залишить байдужими читачів розділ «Козацькі хрести на могилах відомих українців», де розповідається про особливості знаків на козацьких хрестах кожного із десятків окремо взятого надгробка. Вміщено також план-схеми основних ділянок некрополя, з місцем розташування та фотосвітлиною.
780.
Глухівський Л.Й. Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделювання [Книга] / Л.Й. Глухівський. – Київ : Альфа Пік, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-96613-7-1
781.
Даниленко В.А. Нелінійні математичні моделі середовищ з часовою та просторовою нелокальностями [Книга] / Даниленко В.А., Даневич Т.Б., Скуратівський С.І. ; НАНУ, Ін-т геофізики С.І. Субботіна. – Київ : Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 2008. – 86 с. – ISBN 978-966-02-5043-7
782.
Немецкий язык для студентов-математиков [Книга] = Deutsch fur Mathematikstudenten : Arbeitsheft zum selbstlernen : практикум для самостаятельной работы / Воробьева Л.П., Лашук Т.В., Давидович Т.Г., Воробьева А.Н. – Минск : БГУ, 2008. – 107 с. – ISBN 978-985-518-023-5
783.
Васильева М.М. Немецкий язык для студентов - экономистов [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / М.М. Васильева, Н.М. Мирзабекова, Е.М. Сидельникова. – Москва : Гардарики, 2004. – 346 с. – ISBN 5-8297-0114-6
784.
Неопалима купина [Журнал] : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
785.
Нестандартні уроки з української мови та літератури [Книга] / [ укладач О.О. Маленко ]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 8(69)). – ISBN 978-611-00-0384-1
786.
Выборнов П.М. Николаев [Книга] / П.М. Выборнов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1969. – 136с.
787.
Воропаев В.А. Николай Гоголь: опыт духовной биографии [Книга] / Владимир Воропаев. – Москва : Паломник, 2008. – 320 с. – ISBN 5-88060-156-0
788.
Він Е.Р. Ніімецько-українська співпраця: будівництво мостів з Європи в Європу протягом 1989-2009 рр.: університетський, гуманітарний, публіцистичний та людський виміри [Книга] / Едгар Рой Він : з вступними словами А.І. Смислова, О.Ф. Іванова, В.М. Коваленка, Г. Генгстлера ; [ пер. з нім. ]. – Київ : КНЕУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-483-249-3
789.
Німецькомовна література першої половини 20 століття [Книга] : навчальний посібник / МОНУ ; Горлівський державний педагогічний ін-т іноземних мов ; [ уклад. С.П. Грушко ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-8469-60-2
790.
Новейшие движения, вулканизм и землятресения материков и дна океанов [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 276с.
791.
Іванченко М. Новели неволі [Книга] / Михайло Іванченко. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-538-194-5
792.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
793.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
794.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
795.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
796.
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа [Книга]. – [г. Почаев] : Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2007. – 1216 с. – В честь 355-летия (1651-2006) блаженной кончины преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского
797.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
798.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
799.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
800.
Пиху Э.Р. О размножении промысловых рыб оз.Выртсьярв [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пиху Э.Р. ; Акад. наук Эстон. ССР, Отд-ние биол. и мед. наук. – Тарту, 1961
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,