Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Ліпіхіна Т.Д. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні [Книга] : навчальний посібник / Т.Д. Ліпіхіна ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 680 с. – ISBN 988-966-483-034-5
777.
Юкиш М.Й. Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху на основі методу просторової модуляції [Книга] : монографія / М.Й. Юкиш, В.В. Кухарчук, Й.Й. Білинський ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 138 с. – ISBN 978-966-641-323-2
778.
Бобиляк А.М. Оптимізація та ідентифікація марковських процесів прийняття багатокритеріальних рішень з одним ергодичним класом [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Бобиляк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
779.
Организация обслуживания пользователей: из опыта работы Национальной библиотеки Беларуси [Книга] : сборник статей / Нац. б-ка Беларуси ; [ сост.: Е.Е. Долгополова ; ред. кол.: Л.Г. Кирюхина (отв. ред.), Л.В. Горбачева и др. ]. – Минск, 2009. – 148 с. – ISBN 978-985-6879-06-0
780.
Сторожук І.П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Сторожук І.П. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010
781.
Організація виробництва [Книга] : підручник для студентів екон. спец. ВНЗ / [В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова]. – Київ : Лібра, 2008. – 360 с. – Бібліогр.: с. 356-357. – ISBN 978-966-7035-91-4
782.
Куліченко С.А. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Куліченко С.А., Дорощук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 107с. – ISBN 978-966-439-280-5
783.
Лук"янова Л.Г. Освіта в туризмі [Книга] : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Лук"янова. – Київ : Вища школа, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-642-359-Х
Для студентів вищих навчальних закладів
784.
Осадчий І.Г. Освітні технології для сільської школи [Брошура] : матеріали Всеукраїнського проекту АПН України "Педагоги-новатори в Україні" ; Сторінка 5 ; 3 грудня 2009 р., м. Київ / Осадчий І.Г. ; АПН України ; Журнал Директор школи, ліцею, гімназії" ; Відділ освіти Ставищенської РДА Київської обл. – Київ : Журнал Директор школи, ліцею, гімназії, 2009. – 42с.
785.
Криворучко Д.В. Основи 3D-моделювання процесів механічної обробки методом скінченних елементів [Книга] : навчальний посібник / Д.В. Криворучко, В.О. Залога, В.Г. Корбач. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 209 с. – ISBN 978-966-657-273-1
786.
Христова Г.О. Основи гендерно-правового аналізу законодавства України [Книга] / Христова Г.О. ; Харк. жіноча орг. "Крона". – Харків, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-8246-98-2
787.
Мончак Л.С. Основи геології нафти і газу [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, В.Г. Омельченко ; МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 276 с. – ISBN 966-694-013-2
788.
Гірник А.М. Основи конфліктології [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Гірник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-518-517-8
789.
Основи перекладознавства [Книга] : навчальний посібник / МОН України ; Чернівецький.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ укладачі: Нямцу А.С., Дащенко О.І. та ін. ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-568-925-6
790.
Основи письма англійською мовою [Книга] : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2007. – 760 с. – На обкл. кн.: Голуб Н.М., Шамхалова Н.А., Машкова І.М. – ISBN 978-966-483-014-7
791.
Костенко О.Б. Основи правознавства [Книга] : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О.Б. Костенко. – 2-ге вид. доп. і перер. – Київ : Ін Юре, 2007. – 600 с. – ISBN 966-313-326-0
792.
Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# [Брошура] : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
793.
Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем [Книга] : навчальний посібник / А.С. Довбиш. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-657-225-0
794.
Степанов О.М. Основи психології і педагогіки [Книга] : навчальний посібник / О.М.Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-07-0
Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
795.
Байдак Ю.В. Основи теорії кіл [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.В. Байдак. – Київ : Вища школа : Слово, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-642-405-4
Репрезентовано панораму всесвітньо відомої поезії золотої доби (XVІ - XVІІ ст.), фактично - іспанського Відродження. Для широкого кола читачів
796.
Основи філософії [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 1-2 рівнів акредитації / П.І. Гнатенко, В.Б. Окороков, В.І. Пронякін, О.О. Осетрова. – Київ : Вища освіта, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-8081-75-0
797.
Основы аффинной геометрии [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по математематическим спец. / Кононов С.Г., Прокопчук А.В., Тихонова Т.В., Янчевский В.И. – Минск : БГУ, 2009. – 376 с. – ISBN 978-985-518-103-4
798.
Пляхимович И.И. Основы конституционного строя: теория института [Книга] / И.И. Пляхимович. – Минск : Право и экономика, 2008. – 160 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-586-3
799.
Войтович Д.І. Особливості розвитку колористики сільського житла Галичини ( друга пол.19 ст.- поч. 21 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. архітектури :18.00.01 / Войтович Д.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
800.
Шебеліст С.В. Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шебеліст С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex