Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Шакури Б. Патология и разрушение почв эрозией на северо-восточном склоне Большого Кавказа и охрана естественных ресурсов [Книга] / Бехруз Шакури. – Баку : [б. и.], 2005. – 151, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 9952-29-000-4
752.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
753.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
754.
Пальчевський С.С. Педагогіка [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.С. Пальчевський. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 495, [1] с. – На тит. арк. та обкл. зміст: Загальні засади педагогіки ; З історії педагогіки ; Теорія освіти і навчання (дидактика) ; Теорія виховання ; Школознавство. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-8019-74-1
755.
Козяр М.М. Педагогіка вищої школи [Книга] : навч. посібник / М.М. Козяр, М.С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – 327, [1] с. – Імен. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 318-324 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0096-4
756.
Педагогіка загальна (інтегрована) [Брошура] : робоча навч. прогр. : галузі знань: 0203 "Гуманітарні науки", 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини", 0304 "Право", 0402 "Фізико-математичні науки", 0403 "Системні науки і кібернетика" : освіт.-кваліфікац. рівень "бакалавр" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та іст. педагогіки ; [уклад.: Терентьєва Н.О., Фруктова Я.С.]. – Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67-78. – ISBN 978-966-493-622-1
757.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
758.
Педагогіка толерантності [Журнал] : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
759.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
760.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
761.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
762.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
763.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
764.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
765.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
766.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
767.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
768.
Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 жовт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [редкол.: Садєков А.А. та ін. ; відп. за вип. Т.П. Ткаченко]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 192, [1] с. : табл. – Ст. рос. та укр. – Бібліогр. наприкінці ст.
769.
Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [наук. ред. Т.П. Ткаченко]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
770.
Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності [Книга] : аналіт. доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-184-4
771.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; Т-во "Гарантія". – Київ, 1996-
772.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
773.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
774.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
775.
Орленко С.Г. Пломенить Оріон [Книга] : збірка поезій 93-98 рр. / Світлана Орленко. – Запоріжжя : ВАТ "Мотор Січ", 1999. – 169 с. – ISBN 966-7108-19-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,