Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
752.
Ломницька Я.Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях [Книга] : навчально-методичний посібник / Я.Ф, Ломницька, Н.Ф. Чабан ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-613-681-0
753.
Хотів: з давніх давен і до сьогодення [Книга] / М.Г. Безпечний, В.К. Хільчевський, Л.М. Лупеха, І.М. Кісіль ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : ДІА, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-8311-51-2
754.
Соколовський О.К. Церква Христова 1920-1940 [Книга] : переслідування християн в СРСР / Олександр Климентій Соколовський. – Київ : Кайрос, 1999. – 338 с. : фотогр. – ISBN 83-87446-40-8
755.
Цивільне право України [Книга] : підручник : у двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-163-8
756.
Цивільне право України. Особлива частина [Книга] : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. – ISBN 978-966-667-420-6
757.
Сеник С.В. Цивільне процесуальне право [Книга] : навчальний посібник / С.В. Сеник, Р.Я. Лемик ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-613-729-9
758.
Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
759.
Дробаха О. Чар-цвіт руки [Книга] : поезії / Олександр Дробаха. – Київ : Український письменник, 2008. – 246 с. – ISBN 966-579-230-X
760.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
761.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького [Книга] : Історія. Звершення. Особистості / [ред. кол.: А.І. Кузьмінський (гол.), В.І. Бойко, Ю.С. Кононенко та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-8352-40-9
762.
Черкащина в контексті історії України [Книга] : матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини / Черкас. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнав. [та ін.] ; [укл.: Мельниченко В.М.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-493-125-7
763.
Паламарчук О.Л. Чеська мова: крок за кроком [Книга] : навчальний посібник / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Ї. Гасіл ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-439-312-3
764.
Форсайт Ф. Четвертый протокол [Книга] : [ пер. с англ. ] / Фредерик Форсайт. – [ Москва ] : НП МАДПР, 1992. – 352 с. – ISBN 5-87887-002-9
765.
Коваль С.В. Чия мова вторинна і пародійна [Книга] / Сергій Коваль. – 5-те вид., доопр., доп. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 36 с. – ISBN 966-8410-68-3
766.
Приліпко М.В. Чорнобаївщина [Книга] : велична історія рідного краю : (від найдавніших часів до сьогодення) / Марія Приліпко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. – 538 с. – 55-річчю Черкаської області та 85-річчю Чорнобаївського району присвячується. – ISBN 978-966-493-141-7
767.
Чорній А.М. Чотирьохфонемне розпізнавання мовних сигналів в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чорній А.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
768.
Колпакова С.Г. Шекспир в немецком литературном сознании ХХ века (интерпретации Гамлетовской темы) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Колпакова С.Г ; "Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова Ленина" М-ва образования и науки Российской Федерации. – Казань, 2010
769.
Шкільний календар : свята української мови [Книга] / [уклад. Маленко О.О.]. – Харків : Основа, 2010. – 208 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (79)). – ISBN 978-617-00-0571-7
770.
Попрас В.О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України [Книга] : монографія / В.О. Попрас ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-458-154-4
771.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] = International scientific journal : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2001-
772.
Дмитрук О.Ю. Экотуризм [Книга] : навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук, С.В. Дмитрук. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 358 с. – на обклад. та титул. листі книги помилка в назв. "Экотуризм ", ISBN 966-542-399-18. Шифр. дубл. 796. Дмит. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-399-1
Розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілосної системи урбокомпесаційного природокористування
773.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
774.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
775.
Этнология [Книга] : учебное пособие / Т.С. Гузенкова, Л.Б. Заседателева, Ю.И. Зверева, О.Е. Казьмина, В.В. Карлов; Гузенкова Т.С. [и др.] ; под ред. Е.В. Миськовой, Н.Л. Мехедова, В.В. Пименова. – Москва : Академический Проект : Культура, 2005. – 624 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0499-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex