Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
727.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
728.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
729.
Нафтогазова галузь України [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2013-
730.
Національна академія наук України [Книга] : довідник 2005. – Київ : Академперіодика, 2005. – 148, [2] с.
731.
Національна академія наук України [Книга] : довідник 2006. – Київ : Академперіодика
732.
Національна академія наук України [Книга] : довідник 2004. – Київ : Академперіодика
733.
Конах В.К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання [Книга] : аналіт. доповідь / В.К. Конах ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 73, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: с. 36-40. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
734.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
735.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
736.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
737.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
738.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
739.
Сіденко Є.В. Нечіткі моделі та інформаційні технології для підвищення ефективності прийняття рішень в задачах транспортної логістики в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сіденко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015
740.
Ні пуху ні луски! [Книга] : анекдоти про мисливців і рибалок / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 286, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : у 7 кн. ; [кн. 2]). – ISBN 978-966-2434-10-1
741.
Новая и новейшая история [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
742.
Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов : [в 3 ч.] / М.В. Пономарев, С.Ю. Смирнова. – Москва : Владос. – (Практическое пособие для вузов). – ISBN 5-691-00346-1
743.
Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века [Книга] : в 3 ч. : учебник для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01491-9
744.
Бучма О.Є. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бучма Ольга Євгеніївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
745.
Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень [Книга] : матеріали круглого столу : 10-11 листоп. 2014 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Маринич О.В., Толстанова Г.М. ; орг. ком.: Вижва С.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Всесвітній день науки. – Бібліогр. наприкінці ст.
746.
Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
747.
Ангеловський О.А. Обгрунтування гідродинамічних параметрів пристрою гідроімпульсного розпушування вугільних пластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Ангеловський Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
748.
Власенко В.В. Обгрунтування параметрів способу розкриття крутих викидонебезпечних вугільних пластів із застосуванням гідродинамічної дії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Власенко Василь Вікторович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
749.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
750.
Дерун І.А. Обліково-аналітичне забезпеченння управління необоротними активами [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дерун Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex