Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Затуливітер В.І. Тернова гора [Книга] : поезії / Володимир Затуливітер ; [ред.-упоряд. Л. Снісар ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-579-355-7
727.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
728.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
729.
Власенко Г.М. Технічний переклад. Спецкурс. 10-11 класи [Книга] : посіб. для профільних і спеціаліз. класів / Г.М. Власенко, І.О. Леженіна, О.О. Сердюк. – Харків : Основа, 2013. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (132)). – ISBN 978-617-00-1577-8
730.
Технологии проектирования программных систем [Книга] : учеб. пособие / [В.В. Казимир и др.] ; М-во образования и науки Украины, Чернигов. гос. технолог. ун-т. – Чернигов : Черниговский государственный технологический университет, 2013. – 363, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-7496-48-7
731.
Технология приборостроения [Журнал] : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
732.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
733.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
734.
Багряний І. Тигролови [Книга] : роман / Іван Багряний. – Київ : Знання, 2014. – 304 с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0121-3
735.
Типологія та функції мовних одиниць [Журнал] : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
736.
Даниленко В. Тіні в маєтку Тарновських [Книга] : повісті / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2012. – 176, [4] с. : фотоіл. – У змісті також повість "Сонечко моє, чорне й волохате". – (Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-270-1
737.
Торгівля і ринок України [Журнал] : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
738.
Грабовська І.М. Трансформації українського соціуму. Філософсько-світоглядний аналіз [Книга] : монографія / І.М. Грабовська, Т.М. Ємець, О.І. Мостяєв ; [за ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-622-3
739.
Сосюра В.М. Третя Рота [Книга] : роман / Володимир Сосюра ; [упорядкув. та прим. С. Гальченка ; післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-07-0079-7
740.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
741.
Джером Д.К. Троє у човні (Не кажучи про пса!) [Книга] / Джером К. Джером ; пер. з англ. О. Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 237, [1] с. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "English library"). – ISBN 978-617-07-0177-0
742.
Іншин М.І. Трудове право України [Книга] : підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина. – Харків : Диса плюс, 2014. – 499, [1] с. – Покажч.: с. 494-499. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7064-19-9
На форз. екз. № 1684769 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
743.
Лобода М. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941-1950) [Книга] : монографія / Марина Лобода ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 206, 215 с. – Покажч.: с. 200-205. - Кн.-"переверт" укр. та нім. мовами. Назва нім. мовою : Arbeitskafte in der ukrainischen Schwerindustrie wanrend der NS-Besatzung und in der Zeit des Wiederaufbaus (1941-1950). – ISBN 978-966-02-6082-5
744.
Радзієвський В.А. У нас вже демократія? (Дещо з новітньої історії України) [Книга] : збірка вибраних поезій / Вадим Радзієвський. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2012. – 103, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. – (Поезії аматора)
745.
Углехимический журнал [Журнал] : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
746.
Углехимический журнал [Журнал] : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
747.
Котляр Н.Ф. Удельная раздробленность Руси [Книга] / Н.Ф. Котляр ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т истории Украины. – Киев : Институт истории Украины НАН Украины, 2013. – 269, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6747-3
748.
Украинский химический журнал [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
749.
Матвієнко В.М. Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність [Книга] : навч. посібник / В.М. Матвієнко, А.П. Сапсай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-287. – ISBN 978-966-439-655-1
750.
Україна у світовій історії [Журнал] = Ukraine in the World History : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2001-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex