Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
727.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
728.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
729.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
730.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
731.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
732.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
733.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
734.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
735.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
736.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
737.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
738.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
739.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
740.
Сисоєва Є.С. Оцінні антропоніми в англійській мові [Книга] / Є.С. Сисоєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 198-226. – ISBN 978-966-639-601-6
741.
Тимошик-Сударикова Паризький журнал "Тризуб". 1925-1940 роки: формування та функціонування [Книга] / Аліна Тимошик-Сударикова ; Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від-ня "Н.-д. центр періодики". – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 407, [1] с. – Резюме англ. та фр.- Бібліогр. покажч. публ. ж-лу "Тризуб" (1925-1940): с. 208-402. - Покажч. осіб: с. 403-405. – Бібліогр.: с. 195-207. – (Серія: Українська періодика за кордоном). – ISBN 978-966-7821-56-2
742.
Фісун О.А. Партійна система України після парламентських виборів - 2012 [Книга] : аналіт. доповідь / [Фісун О.А., Поліщук О.С.] ; за заг. ред. О.А. Фісуна ; Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – 115, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
743.
Морарь М.В. Партійне лідерство у політичних процесах сучасної України [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Морарь Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
744.
Шакури Б. Патология и разрушение почв эрозией на северо-восточном склоне Большого Кавказа и охрана естественных ресурсов [Книга] / Бехруз Шакури. – Баку : [б. и.], 2005. – 151, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 9952-29-000-4
745.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
746.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
747.
Пальчевський С.С. Педагогіка [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.С. Пальчевський. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 495, [1] с. – На тит. арк. та обкл. зміст: Загальні засади педагогіки ; З історії педагогіки ; Теорія освіти і навчання (дидактика) ; Теорія виховання ; Школознавство. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-8019-74-1
748.
Козяр М.М. Педагогіка вищої школи [Книга] : навч. посібник / М.М. Козяр, М.С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – 327, [1] с. – Імен. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 318-324 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0096-4
749.
Педагогіка загальна (інтегрована) [Брошура] : робоча навч. прогр. : галузі знань: 0203 "Гуманітарні науки", 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини", 0304 "Право", 0402 "Фізико-математичні науки", 0403 "Системні науки і кібернетика" : освіт.-кваліфікац. рівень "бакалавр" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та іст. педагогіки ; [уклад.: Терентьєва Н.О., Фруктова Я.С.]. – Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67-78. – ISBN 978-966-493-622-1
750.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex