Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Дідух М.Я. Представники роду Nuphar Smith у природних умовах України та культурі [Книга] : біологічні, екологічні, морфологічні особливості / М.Я. Дідух, Т.П. Мазур ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с., [8] арк. фотоіл : табл., іл. – Бібліогр.: с.226-253. – ISBN 978-966-439-585-1
727.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
728.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
729.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
730.
Москаленко О.В. Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Москаленко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
731.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
732.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
733.
Проблеми екології [Журнал] : загальнодержавний науково-технічний журнал / ДВНЗ "Донецький нац. технічн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
734.
Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону [Журнал] = Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Problems of ecology and nature protection of techogen. region : науково-практичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2077-3366
735.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
736.
Программирование: Maple или Mathematica? [Книга] / В.З. Аладьев, А.С. Безрукавый, В.Н. Харитонов, В.Е. Ходаков ; Херсон. гос. техн. ун-т, Балтийское отд-ние Междунар. акад. ноосферы. – Херсон : Олди-Плюс, 2011. – 474, [1] с. : табл. – На обл. ошибочно в загл.: Программирование: Maple или Mathematika?. – Библиогр.: с. 467-471. – ISBN 978-966-2393-46-0
737.
Психолінгвістика [Журнал] = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-07-7
738.
Психолінгвістика [Журнал] = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-23-7
739.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
740.
Осьодло В.І. Психологічні засади професійного становлення суб"єкта військово-професійної діяльності [Дисертація] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Осьодло Василь Ілліч ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013
741.
Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
742.
Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М.во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
743.
Публичные люди [Журнал] : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
744.
Публичные люди [Журнал] : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
745.
Публичные люди [Журнал] : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
746.
Публичные люди [Журнал] : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
747.
Пушкин в Тавриде [Книга] : сборник лит.- краевед. статей. – Симферополь : Таврия, 1995. – 174, [2] c. : ил. – К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. - Рез. на нем. яз. - Содерж.: Пушкин в Южной России / Бартенев П.И. А.С. Пушкин и Крым / Маркевич А.И. Память о Пушкине в Гурзуфе / Бертье-Делагард А.Л. – Библиогр. в примеч.: с. 146-172 и в подстроч. примеч. – (Крымская Пушкинская библиотека / ред. А.Е. Тархов). – ISBN 5-7780-0222-X
748.
Буско Т.О. Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів TiO2 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Буско Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
749.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
750.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex