Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Січень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Ukrainian sociological review [Журнал] / Institute of Sociology National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv. – ISBN 978-966-02-7654-3
52.
Redei K. Uralisches etymologisches Worterbuch [Книга] / Karoly Redei ; Under Mitarbeit von M. Bakro-Nagy, S. Csucs, I. Erdelyi [u. a.]. – Budapest : Akademiai Kiado. – ISBN 963 05 4246 3
53.
Redei K. Uralisches etymologisches Worterbuch [Книга] / Karoly Redei ; Under Mitarbeit von M. Bakro-Nagy, S. Csucs, I. Erdelyi [u. a.]. – Budapest : Akademiai Kiado. – ISBN 963 05 4232 X
54.
Redei K. Uralisches etymologisches Worterbuch [Книга] / Karoly Redei ; Under Mitarbeit von M. Bakro-Nagy, S. Csucs, I. Erdelyi [u. a.]. – Budapest : Akademiai Kiado. – ISBN 963 05 4426 1
55.
Redei K. Uralisches etymologisches Worterbuch [Книга] / Karoly Redei ; Under Mitarbeit von M. Bakro-Nagy, S. Csucs, I. Erdelyi [u. a.]. – Budapest : Akademiai Kiado. – ISBN 963 05 4587 X
56.
Redei K. Uralisches etymologisches Worterbuch [Книга] / Karoly Redei ; Under Mitarbeit von M. Bakro-Nagy, S. Csucs, I. Erdelyi [u. a.]. – Budapest : Akademiai Kiado. – ISBN 963 05 4669 8
57.
Redei K. Uralisches etymologisches Worterbuch [Книга] / Karoly Redei ; Under Mitarbeit von M. Bakro-Nagy, S. Csucs, I. Erdelyi [u. a.]. – Budapest : Akademiai Kiado. – ISBN 963 05 4701 5
58.
Redei K. Uralisches etymologisches Worterbuch [Книга] / Karoly Redei ; Under Mitarbeit von M. Bakro-Nagy, S. Csucs, I. Erdelyi [u. a.]. – Budapest : Akademiai Kiado. – ISBN 963 05 4702 3
59.
Whitaker"s almanack 1996 [Книга] : [the world in a volume]. – 128th ed. – London : J. Whitaker & Sons, 1995. – 1280 p., [6] l. phot. : il., tabl. – ISBN 0-85021-254-5
60.
Witness to Tibet [Книга] : news reports on Tibet. – Beijing : New Star publishers, 2003. – [12], 497 p. : ill. – ISBN 7-80148-550-5
61.
Workshop on foundations of informatics [Книга] : proceedings FOI-2015, Aug. 24-29, 2015, Chisinau, Moldova / Inst. of Mathematics a. Computer Science, [Acad. of Sciences of Moldova ; ed.: S. Cojocaru, C. Gaindric]. – Chisinau : [s. n.], 2015. – 453 p. : tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9975-4237-3-1
62.
World directory of minorities [Книга]. – London : Minority Rights Group International, 1997. – XVI, 840 p. : ill., map. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 1-873194-36-6
63.
Естерманн Т. Автономія університетів Європи ІІ [Книга] : система показників / Томас Естерман, Тері Ноккала і Моніка Стайнел ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 82 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2013). – ISBN 9789078997306
64.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
65.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
66.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
67.
Агрохімія і грунтознавство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
68.
Кобрусєва Є.А. Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання [Книга] : монографія / Є.А. Кобрусєва, О.Л. Соколенко, В.П. Кононець ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Крос-Принт, 2016. – 236, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-204. – ISBN 978-617-7340-02-6
69.
Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій [Книга] : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – 84 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
70.
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини [Журнал] = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
71.
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини [Журнал] = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
72.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
73.
Актуальні проблеми інноваційної економіки [Журнал] : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2015-. – ISSN 2524-0455
74.
Актуальні проблеми інноваційної економіки [Журнал] : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2015-. – ISSN 2524-0455
75.
Актуальні проблеми правознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,