Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Настенко А.О. Методи оцінки стійкості блокових симетричних шифрів на основі показників випадковості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Настенко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
52.
Горячев О.Є. Методи підвищення достовірності передачі інформації в цифрових системах на основі двійково-кодованих перестановок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Горячев Олексій Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
53.
Неуймін О.С. Методи послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Неуймін Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
54.
Мельничук С.М. Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мельничук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
55.
Вовченко О.В. Методи та засоби синхронізації модемів комп"ютерних систем із шумовими сигналами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Вовченко Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
56.
Каратанов О.В. Методи та моделі формування єдиного інформаційного простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каратанов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
57.
Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
58.
Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
59.
Жуковін О.В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жуковін Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
60.
Антоненко Н.П. Міфопоетика та лінгвосеміотика асоціативів у російських чарівних казках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Антоненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
61.
Літава Г.В. Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Літава Гжегож Владислав ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015
62.
Васько С.М. Моделі та їх символьні перетворення для оптимізації законів управління транспортними засобами [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Васько Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2014
63.
Притискач І.В. Моделі та методи діагностування силових трансформаторів в електричних мережах напругою 6-110 кВ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Притискач Іван Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015
64.
Скарга-Бандурова Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Скарга-Бандурова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015
65.
Мартинов В.Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Мартинов Вячеслав Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
66.
Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
67.
Круковський Р.С. Модифікація гальваномагнітних властивостей багатошарових структур на основі GaAs, InP, InAs для елементів пристроїв електронної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Круковський Ростислав Семенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
68.
Лю Лянь Музично-теоретичні дисципліни в системі професійної підготовки музикантів у Китаї [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лю Лянь ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015
69.
Крищук А.Ф. Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність бот-мереж в корпоративних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крищук Андрій Федорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015
70.
Манько С.Б. Мюзикл у художній культурі України кінця XX - початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Манько Світлана Борисівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
71.
Мойсюк О.С. Народне художнє ткацтво Житомирського Полісся та інтерпретація його традицій у виробничих і освітніх процесах XX - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мойсюк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014
72.
Сисоєв Ю.О. Наукові основи забезпечення ефективного перебігу і контролю іонно-плазмових процесів для вакуумно-дугових технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Сисоєв Юрій Олександрович ; М-во науки і освіти України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
73.
Толстолузька О.Г. Науково-методологічні основи технології розробки мультипаралельного програмного забезпечення інформаційних та управляючих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Толстолузька Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
74.
Сіденко Є.В. Нечіткі моделі та інформаційні технології для підвищення ефективності прийняття рішень в задачах транспортної логістики в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сіденко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015
75.
Бучма О.Є. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бучма Ольга Євгеніївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex