Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013

52.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
53.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
54.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
55.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
56.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
57.
Григорян Р.Д. Биодинамика и модели энергетического стресса [Книга] / Р.Д. Григорян ; Нац. акад. наук Украины, Кибернет. центр, Ин-т программных систем. – Киев : Ин-т программных систем НАН Украины, 2009. – 330, [1] с. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 306-322. – ISBN 978-966-02-5393-3
58.
Николаев А.Я. Биологическая химия [Книга] : учебник для студ. мед. вузов / А.Я. Николаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2004. – 565, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 351-365. – ISBN 5-89481-219-4
59.
Биохимия человека [Книга] = Harper"s biochemistry : в 2-х тт. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл; Р. Марри [и др.] ; пер. с англ. В.В. Борисова и Е.В. Дайниченко ; под ред. Л.М. Гинодмана. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-003600-8
60.
Биохимия человека [Книга] = Harper"s biochemistry : в 2-х тт. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл; Р. Марри [и др.] ; пер. с англ. М.Д. Гроздовой [и др.] ; под ред. Л.М. Гинодмана, В.И. Кандрора. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-003601-6
61.
Бурлачук В. Біля витоків соціологічної думки в Україні [Книга] / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко ; під ред. В. Танчера ; Ін-т соціології НАН України. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 1995. – 112, [2] с. – Бібліогр.: с. 110-113. – ISBN 5-7702-1197-0
62.
Шевченко Т.Г. Більша книжка [Книга] : [факс. відтворення та адапт. відповідник] / упоряд. Сергій Гальченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Кліо, 2013. – 717, [3] с. : іл. – На авантитулі: Шевченко-200. – ISBN 978-617-7023-11-0
63.
Вакал С.Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вакал Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
64.
Красільнікова Л.О. Біохімія рослин [Книга] : навчальний посіб. для студ. біол. та мед. спец. вищ. навч. закл. / Л.О. Красільнікова, О.О. Авксентьєва, В.В. Жмурко. – Харків : Колорит, 2007. – 188, [4] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Алф. покажч.: с. 179-185. – Бібліогр.: с. 186-188. – (Серія "Університетська книга"). – ISBN 978-966-8536-46-5
65.
Попович М. Бути людиною [Книга] / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-635-9
66.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
67.
Илиева Д. Български език [Книга] : за студенти, изучаващи български език вън от България / Деспина Илиева. – Bratislava : Slovenske pedagogicke nakl., 1989. – 378, [2] c. – ISBN 954-649-111-Х
68.
Европейский Суд по правам человека Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
69.
В мире мудрых мыслей. Великие об образовании и воспитании [Книга] / Народная укр. акад. ; [сост.: Г.Н. Зобова, О.В. Тарасова, О.И. Цыганок]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Изд-во НУА, 2013. – 201, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-2298-11-6
Дарунок від Народної української академії
70.
В мире науки [Журнал] : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
71.
Валентин Николаевич Даниленко. Жизнь археолога [Книга] / [упоряд. М.В. Даниленко]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 255, [1] с. : ил., фотоил. + 1 бр. : 100-летний юбилей ученого-археолога Валентина Николаевича Даниленко (1913-1982) (7 c.). – Библиогр. в примеч.: с. 227-244. – ISBN 978-611-01-0539-2
Научной библиотеке Киевского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко. С добрыми пожеланиями нести знания будущему поколению нашей Украины.
С уважением
Мирослав Даниленко
06.07.2013
72.
Василь Стус: Поет і Громадянин [Книга] : книга спогадів та роздумів / [Айрікян П. та ін.] ; упоряд. Василь Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 682, [2] c., [8] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Розгорутий тит. арк. - Авт. зазнач. на с.: 653-667. - До 75-річчя від дня народження Василя Стуса. - Покажч. імен: с. 668-681. – ISBN 978-617-7023-12-7
73.
Ярошевський В.П. Вдосконалення технологічних параметрів дуттьових трактів котлів на підставі комплексного моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Ярошевський Владислав Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
74.
Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
75.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex