Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
52.
Розанцев Г.М. Поліоксометалат-аніони d-елементів V и VI груп в розчині та в складі солей [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Розанцев Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
53.
Лікарчук Н.В. Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
54.
Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
55.
Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цюкало Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
56.
Філатьєв М.В. Прогнозування параметрів процесів зрушення підроблених породного масиву та земної поверхні після відпрацювання антрацитових пластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Філатьєв Михайло Володимирович ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
57.
Куланіна Є.В. Прості методи синтезу та аналізу векторного керування асинхронними електроприводами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Куланіна Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
58.
Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лотош Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
59.
Мілютіна К.Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Мілютіна Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
60.
Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
61.
Подпружнікова О.П. Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Подпружнікова Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
62.
Дудар С.К. Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дудар Світлана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013

63.
Приходько О.С. Розрахунок граничної рівноваги елементів конструкцій з пружно-пластичними включеннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Приходько Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013
64.
Мельник В.А. Самоконфігуровні високопродуктивні комп"ютерні системи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Мельник Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
65.
Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
66.
Рябцева А.О. Синтез полімерних носіїв ліків з поліетиленгліколевими та поліелектролітними бічними ланцюгами на основі епоксидовмісних поліпероксидів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Рябцева Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
67.
Погребняк О.С. Спектрофотометричне визначення хлорату (I), бромату (V) та йодату (V) N,N-діетиланіліном [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Погребняк Олег Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
68.
Коробко О.В. Спеціалізована комп"ютерна система для контролю та параметричної оптимізації термоакустичних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коробко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013
69.
Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
70.
Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
71.
Середницький А.С. Структура та оптичні властивості тонких нітридних шарів і нанопорошкового оксиду цинку, одержаних лазерною абляцією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Середницький Андрій Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013
72.
Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
73.
Тилик І.В. Творчість Артемія Веделя в контексті культурно-мистецького і духовного життя України другої половини XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Тилик Ігор Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
74.
Доник Т.В. Теплообмін та гідродинаміка в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку на основі хрестоподібної вставки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Доник Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013
75.
Брикайло Р.В. Технології захисту устаткування ТЕС з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв"язками і методи розрахунку витрат енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Брикайло Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,