Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Лютий І.О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг [Книга] : [монографія] / І.О. Лютий, О.М. Юрчук. – Київ : Знання, 2011. – 357, [3] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 340-357. – ISBN 978-966-346-920-1
52.
Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / П.С. Атаманчук [та ін.] ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
53.
Буква закону [Книга] = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навчальний посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. : Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; МОНУ ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 526 с. – ISBN 978-966-458-222-0
54.
Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар [Книга] : станом на 1 березня 2011 року / [Л.К. Воронова та ін.] ; за ред. : Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-458-234-3
Видання розраховане на юристів і економістів, працівників фінансових, податкових та контрольно-ревізійних органів, суддів, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, працівників підприємств, установ, організацій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та всіх тих, хто цікавиться проблемами бюджетно-правового регулювання в Україні.

55.
Демиденко Г.Г. Великий князь Руси Ярослав Мудрый [Книга] : научно-популярный очерк / Г.Г. Демиденко. – Харьков : Право, 2011. – 328 с., [16] с. илл. – Библиогр.: с. 305-309. – ISBN 978-966-458-220-6
56.
Фрай Н. Великий код: біблія і література [Книга] = The great code. The Bible and literature / Нортроп Фрай ; з англ. пер. І. Старовойт. – Львів : Літопис, 2010. – 360, [2] с. – ISBN 978-966-8853-04-3
"Великий код” – це книга про взаємозв’язки Біблії і західної літератури, про тисячолітні впливи Біблії на творчу уяву. Як і саму Біблію, книжку укладено за принципом дзеркального відображення. Друга її частина у зворотному порядку поглиблює і розвиваєідеї першої – про мову і переклад, про міф і метафору, про об’явлення, про час, рух у часі та перемогу над часом. Біблія залишається невідомою книгою навіть для найретельніших читачів, і небагато кому зі знавців літератури вдалося у ХХ ст. сказати про Біблію щось більше і краще.
Для літературознавців, культурологів, філософів, теологів, усіх, кого цікавлять таємниці великого коду Біблії.
57.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Тарас Бульба [Книга] / Н.В. Гоголь ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 352 с. – (Серия "Русская классика"). – ISBN 978-966-03-4282-8
58.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Тарас Бульба [Книга] / Николай Гоголь ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 368 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5452-4
59.
Тичина П.Г. Вибране [Книга] / Павло Тичина ; [передм. і комент. Л.В. Ушкалова ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 537, [6] с. – В кн. також : Вибране / М. Рильський. – (Серія "Шкiльна бiблiотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5450-0
60.
Виконавче провадження в Україні [Книга] : збірник законодавчих актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 112 с. – ISBN 978-617-566-067-6; 978-611-01-0229-2
61.
Гіні Ш. Відкритий грунт [Книга] = Opened ground : вибрані твори (1966-1996) / Шеймас Гіні ; з англ. переклав О. Мокровольський ; [редкол. : Д. Затонський, В. Коптілов, Д. Наливайко ; ред. О. Жупанський ; худ. оформлення Л. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2008. – 335, [9] с. : іл. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-8118-60-X
62.
Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення [Книга] : підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2011. – 360 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-346-932-4
63.
Жадан С.В. Ворошиловград [Книга] : роман : пер. с укр. / Сергей Жадан ; [худож.-оформ. О.Н. Артеменко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 441, [7] с. – (Серия "Граффити"). – ISBN 978-966-03-5462-3
64.
Бондарь А.И. Все о Японии [Книга] : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Бондарь ; [предисловие Ю.В. Макарова]. – Харьков : Фолио, 2008. – 544 с. : илл., фото. – Библиогр.: с. 536-540. – (Серия "Страны мира"). – ISBN 978-966-03-4333-7
65.
Бондарь А.И. Все о Японии [Книга] : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Бондарь ; предисловие Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2007. – 544 с. : илл., фото. – (Серия "Страны мира"). – ISBN 966-03-3711-6
66.
Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова ; МОНУ ; Ін-т міжнар. відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 204 с. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 978-611-01-0249-0
67.
Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Стихотворения [Книга] / Михаил Лермонтов ; [худож.-оформитель О.Н. Артеменко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 384 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5325-1
68.
Бураковський І.В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Книга] / Ігор Бураковський, Олексій Плотніков. – Харків : Фоліо, 2009. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4825-7
У книзі розглядаються причини, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної фінансової кризи та її вплину на Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки в епоху глобалізації.
69.
Годовой отчет 2011 [Книга] : обеспечение справедливого и сбалансированного роста / Международный Валютный Фонд. – Washington : МВФ, 2011. – 82 с. : ил., табл.
70.
Кислиця Д. Граматика української мови [Книга] / Дмитро Кислиця. – 9-е вид. – Торонто : Компас
71.
Кислиця Д. Граматика української мови [Книга] / Дмитро Кислиця. – Вид. 5-е. – Торонто : [Компас]
72.
Грамматика английского языка [Книга] : пособие для студентов педагогических институтов и университетов / В.Л. Каушанская [и др.]. – Киев : ИНКОС, 2009. – 319, [1] с. – Текст англ. - Части: 1. Морфология ; 2. Синтаксис. – ISBN 978-966-8347-88-7
73.
Михайлов Л.М. Деловой немецкий язык [Книга] = Deutsche Wirtschaftssprache : бизнес, маркетинг, менеджмент : учебное пособие для вузов / Л.М. Михайлов, Г. Вебер, Ф. Вебер. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Астрель ; АСТ, 2004. – 302, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. нем. – ISBN 5-17-014887-9
74.
Мора Т. День у день [Книга] = Alle tage / Терезія Мора ; пер. з нім. Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2009. – 456 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та нім. мовах. – ISBN 978-966-7007-74-4
Роман сучасної німецької письменниці, відзначений 2005 року Премією Ляйпцизького книжкового ярмарку, – це метафоричний твір-лабіринт про мовчазного десятимовного чоловіка,прагнення любові і почуття сорому, пост-вавилонський хаос сучасної Європи мігрантів, трагічне невміння людей порозумітися і їхні пошуки ідентичності.
75.
Швецова-Водка Документознавство [Книга] : словник-довідник термінів і понять : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. + Додатки: с. 231-289. – Бібліогр.: с.312-317. – ISBN 978-966-346-654-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex