Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Кузнєцова Н.В. Інформаційні технології байєсівського аналізу фінансових даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузнєцова Н.В. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
52.
Баклан Я.І. Інформаційні технології на основі байєсових мереж для розпізнавання користувачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Баклан Я.І. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
53.
Барматова С.П. Інформаційно-комунікативний простір політики як предмет теоретико-соціологічної рефлексії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра соціологіч. наук : 22.00.01 / Барматова С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
54.
Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом -ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
55.
Сидоренко В.Л. Комплексне оцінювання екологічних наслідків від аварій на складах боєприпасів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко В.Л. ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2010
56.
Вереш К.Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Вереш К.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011
57.
Доброєр Н.В. Культурологічний аналіз істини як концепта в західноєвропейському інтелектуальному дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Доброєр Н.В. ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
58.
Шапіро О.О. Логічний аналіз конфлікту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Шапіро О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
59.
Іпатов А.В. Медико-соціальна експертиза в системі державного управління професійною реабілітацією інвалідів в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Іпатов А.В. ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2011
60.
Євлаш Д.В. Метод параметричного синтезу в задачах проектування мультисервісної мережі NGN [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Євлаш Д.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
61.
Биковий П.Є. Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп"ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Биковий П.Є. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
62.
Коваленко О.О. Методи оптимізації телекомунікаційних систем з адаптивним перелаштуванням робочої частоти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коваленко О.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
63.
Коваленко Д.А. Методи призначення допусків і вибору елементів радіоапаратури з урахуванням дії зовнішніх впливів та цінових показників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Коваленко Д.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
64.
Козіна Ю.Ю. Методи розпізнавання зображень у просторі вейвлет-перетворення при контролі якості шаблонів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Козіна Ю.Ю. ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2011
65.
Вавіленкова А.І. Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вавіленкова А.І. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2010
66.
Пелішок В.О. Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних систем та мереж з нестаціонарним каналом зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пелішок В.О. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
67.
Височина О.С. Методи та моделі класифікації та прогнозування станів інформаційно-обчислювальних систем на базі модифікованих імовірносних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Височина О.С. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
68.
Головянко М.В. Методи та модель верифікації знань для інтелектуалізації Web-контенту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Головянко М.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
69.
Коржик В.П. Мінімальні вкладення повних графів та 1-занурення графів у двовимірні поверхні [Автореферат] : автореф. дис. ... фіз.- мат. наук :01.01.08 / Коржик В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
70.
Ульянова О.С. Моделі та методи багатокритеріального синтезу фізичних структур при автоматизованому проектуванні розподілених баз даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Ульянова О.С. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
71.
Хері Алі Абдулла Моделі та методи контролю і корекції помилок в системі обробки інформації на основі модулярної арифметики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хері Алі Абдулла ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2011
72.
Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
73.
Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
74.
Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
75.
Руденко С.Б. Музейна пам"ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Руденко С.Б. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,