Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Адміністративне право України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Коломоєць Т.О. [ та ін. ] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац.ун-т" ; МОНУ. – Київ : Істина, 2009. – 480с. – ISBN 978-966-8909-29-0
52.
Адміністративне право України в сучасних умовах [Книга] : (виклики початку XXI століття) : монографія / Галунько В.В. [та ін.] ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 378 с. – ISBN 978-966-1510-34-9
53.
Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17 травня 2007 року : у 3-х ч. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4335-4
54.
Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17 травня 2007 року : у 3-х ч. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4336-1
55.
Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17 травня 2007 року : у 3-х ч. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4337-8
56.
Зелінський А.Л. Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птолемеїв [Книга] / А.Л. Зелінський ; НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А.М. Кримського. – Київ : Академперіодика, 2010. – 664 с. – ISBN 978-966-360-148-9
57.
Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень конвенції ООН про права дитини 2002-2008 [Книга] / Підгот. громад. орг. України. – Київ : [Б.в.], 2009. – 92 с.
58.
Гранатуров В.М. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг [Книга] : монографія / В.М. Гранатуров, С.П. Воробієнко ; за наук. ред. В.М. Гранатурова ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Київ : Освіта України, 2009. – 254 с. – Бібліогр.: с. 189–207. – ISBN 978-966-188-101-2
59.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Книга] : підручник : у 2 кн. / Панчишин С.М. [та ін.] ; за ред. Панчишина С., Островерха П. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання. – ISBN 978-966-346-628-6
60.
Аналітична хімія [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації / Д.Д. Луцевич, А.С. Мороз, О.В. Грибальська, В.В. Огурцов; Д.Д. Луцевич, А.С. Мороз, О.В. Грибальська, В.В. Огурцов. – Київ : Здоров"я, 2003. – 296с. – ISBN 5-311-01305-2
61.
Терещенко А. Анатолій Солов"яненко. Творчий шлях [Книга] / Алла Терещенко. – Київ : Либідь, 2009. – 352 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-06-0555-8
62.
Ільченко О.М. Англійська для науковців [Книга] : семантика, прагматика, переклад : підручник / О.М. Ільченко ; НАНУ, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Наукова думка, 2010. – 288с. – ISBN 978-966-00-979-8
63.
Англо-український, українсько англійський словник [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [словник створений за участю Ребрика В.І.]. – [1-е вид.]. – Київ : [Таврида], 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2064-00-1
64.
Войтенко В. Арена [Книга] : поезії / Володимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 106 с.
65.
Марковик М. Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион (во балкански контекст) [Книга] = The Aromanian and Macedonian dialects of the Ohrid-Struga region (in Balkan context) / М. Марковик; Марjaн Марковиќ ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 185, [1] с. : табл. – Рез. макед., англ. - Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c.181-185. – ISBN 978-9989-101-73-1
66.
Заболотна І.М. Археографічна діяльність І.П. Крип"якевича (Матеріали до спецкурсу "Українська археографія") [Книга] / Заболотна І.М. ; КНУТШ, Каф-ра давньої та нової іст. України. – Київ : [Еволюція], 2009. – 104 с.
67.
Астана - 10 лет успеха [Книга] = Астана - жетістіктерге жетелеген 10 жыл : [фотоальбом]. – Астана : Деловой мир Астана, 2007. – 260 с. – ISBN 9965-9591-5-3
68.
Урошевик В. Астролаб [Книга] / Влада Урошевик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 381, [3] с. – ISBN 9989-649-83-9
69.
Кузнецов С.Л. Атлас по гистологии. цитологии и эмбриологии [Книга] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. – Изд. 2-е доп. и переработ. – Москва : Мед. информ. агенст., 2006. – 376 с. – ISBN 5-89481-437-5
70.
Розумний М. Багрянолиці [Книга] : поезії / Максим Розумний. – Київ : Сергій Пантюк, 2009. – 136 с. – (Бібліотека сайту "Інша література"). – ISBN 978-966-8529-88-7
71.
Козельський Я. Бальзак у Верхівні [Книга] : репортерські нотатки слідами великого французького письменника Оноре де Бальзака / Ян Козельський. – Стара Синява : Офсет, 1992. – 80 с.
72.
Банківська система України [Книга] : монографія / [Коваленко В.В., Коренєва О.Г., Черкашина К.Ф., Крухмаль О.В.]. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 187 с. – ISBN 978-966-8958-59-5
73.
Пол А. Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення [Книга] / [Пол А., Сушко О., Штіглмайер А.] ; Громад. ініціат. "Європа без бар"єрів" ; Центр миру, конверсії та зовніш. політики України. – Київ : Вістка, 2010. – 64 с. – Книга-переверт укр. та англ. мовою : Visa-free Europe for the eastern partnership: a way to achieve. – ISBN 978-966-8875-67-0
74.
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2007. – 288 с. – ISBN 966-8019-59-8
75.
Бердичів древній і вічно молодий [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (8-11 червня 2005 р.). – Житомир : Марина Косенко, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8123-35-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,