Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Берегова Г.Д. Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : [навч. посібник] / Г.Д. Берегова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-966-2393-51-4
702.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
703.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
704.
Зайченко Н.Ф. Українська мова як іноземна: граматичний аспект [Книга] : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Н.Ф. Зайченко. – Київ : Освіта України, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-188-288-0
705.
Павлюк І.З. Українська преса Волинської області 1939-1941, 1944-2000 рр. [Книга] / Ігор Павлюк ; Упр. у справах преси та інформації Волин. обл. держадмін. [та ін.]. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2004. – 503, [3] с. – Імен. покажч.: с. 475-503. – Бібліогр.: с. 378-474. – ISBN 966-8468-68-6
706.
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Журнал] : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
707.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
708.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
709.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
710.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
711.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
712.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
713.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
714.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
715.
Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – 290, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
716.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
717.
Шофолов Д.Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування [Книга] : монографія / Д.Л. Шофолов. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.188-220. – ISBN 978-617-7123-43-8
718.
Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах [Книга] : колект. монографія / [Г.С. Баламут та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Гринько ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-169-3
719.
Управління фінансами суб"єктів господарювання [Книга] : практикум : навч. посібник / [Вожжов А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Вожжова. – Київ : Знання, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. с. 318-324. – ISBN 978-617-07-0171-8
720.
Токар-Остапенко Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / О.В. Токар-Остапенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 46, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-201-8
721.
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского [Журнал] : научный журнал. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 1918-. – ISSN 1606-3716
722.
Физика аэродисперсных систем [Журнал] : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 1969-. – ISSN 0367-1631
723.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
724.
Философия и космология [Журнал] = Philosophy & cosmology : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев. – ISSN 2307-3705
725.
Философия и космология [Журнал] = Philosophy & cosmology : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев. – ISSN 2307-3705
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex