Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Управління проектами, системний аналіз і логістика [Журнал] : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ : НТУ
702.
Управління проектами, системний аналіз і логістика [Журнал] : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ : НТУ
703.
Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
704.
Саріогло А.Г. Утилізація теплоти відхідних газів скловарних печей в водогрійних теплообмінних апаратах з мембранними трубами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Саріогло Анатолій Георгійович ; НАН України ; Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2012
705.
Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета [Журнал]. – Симферополь : НИЦ КИПУ
706.
Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета [Журнал]. – Симферополь : НИЦ КИПУ
707.
Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета [Журнал]. – Симферополь : НИЦ КИПУ
708.
Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета [Журнал]. – Симферополь : НИЦ КИПУ
709.
Вишневська Ю.П. Фазові металорганічні шари для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Вишневська Юлія Павлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
710.
Корогодин В.И. Феномен жизни [Книга] : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-036705-0
711.
Корогодин В.И. Феномен жизни [Книга] : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-037960
712.
Грушко Е.А. Феномен маргінальності в західноєвропейській культурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / Грушко Елла Анатоліївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
713.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
714.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
715.
Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, N-та S-вмісними групами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
716.
Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
717.
Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
718.
Присяжневич І.В. Фізичні особливості плазми нерівноважних динамічних газорозрядних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Присяжневич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
719.
Наєнко М.К. Філологічний семінар - школа наших традицій [Книга] / Михайло Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – 278, [2] с. : 47 с. фотоіл. – ISBN 978-966-2133-74-5
720.
Філософські обрії [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
721.
Цалько Ю.М. Фінансове забезпечення діяльності приватних вищих навчальних закладів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Цалько Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
722.
Андреева Н.В. Фобия [Книга] : повесть / Наталья Андреева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 296, [8] с. – ISBN 978-5-17-057900-6
723.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
724.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
725.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex