Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Муркок М. Повелитель бурь. Хроника черного меча [Книга] / Майкл Муркок ; [сост. : Павловский И.Л. ; пер. Иванова А.Т.]. – [Донецк : Донеччина], 1992. – 535, [1] с. : ил. – На обл. указ. авт. и загл. серии. – (Миры фантастики ; Т.4). – ISBN 5-86938-014-6
702.
Тарасевич Ю.И. Поверхностные явления на дисперсных материалах [Книга] = Surface phenomena on disperse materials / Ю.И. Тарасевич ; НАНУ ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2011. – 391 с. : илл., табл. – Парал. тит. л. на англ. языке. – ISBN 978-966-00-1137-3
703.
Афонін А.О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програмування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.05.01 / Афонін А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
704.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
705.
Драненко А.С. Подвижность, электрическая активность дислокаций в арсениде галлия и механические свойства его поверхностных слоев [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Драненко А.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
706.
Матюшкіна Т.П. Позакласне читання на уроках української літератури [Книга] / Т.П. Матюшкіна ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 07 (92)). – ISBN 978-617-00-1028-5
707.
Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 [Книга] / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(103)). – ISBN 978-617-00-1026-1
708.
Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 [Книга] / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 8(104)). – ISBN 978-617-00-1050-6
709.
Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи [Книга] / Христова Г.О. [та ін.] ; Гендерний інформаційно-аналітичний центр "Крона". – Харків : Райдер, 2010. – 200 с. + Додатки: с.106-199. – ISBN 978-966-8246-98-2
710.
Петрів А.Л. Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів [Книга] : (аналітичний звіт) / Петрів А.Л., Шпег Н.І. ; [за заг. ред.: Кравченко О.В., Хомечко Г.І. ; Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : [Манускрипт], 2011. – 48 с. : іл. + Додатки: с. 36-47
711.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
712.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
713.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 1997-
714.
Арістотель Політика [Книга] / Арістотель ; пер. з давньогрецької О. Кислюк. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2003. – 239 с. – ISBN 966-500-037-3
715.
Давидович Л.Я. Політика Республіки Індія щодо країн пострадянського простору ( 1991-2004 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Давидович Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2011
716.
Косьмій О.М. Політична віра як чинник демократичної трансформації суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
717.
Фролов М.О. Політична система Радянської України 1920-1930-х рр.: особливості формування та еволюції [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Микола Фролов ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 264 с. – Бібліогр.: с. 259-263. – ISBN 978-966-653-287-2
718.
Токар П.В. Політичні партії в Закарпатті [Книга] / П. Токар, Н. Токарчик ; Закарпатська обл. держ. адміністрація ; Упр. з питань внутр. політики та зв"язків із громадськістю. – Ужгород : Облдержадміністрація, 1998. – 118 с. : іл. – Бібліогр.: с. 114-118
719.
Воронов І.О. Політичні теорії XX століття [Книга] / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2004. – 288 с. : табл. – Бібліогр. в прим. : с. 268-282. – ISBN 966-504-383-8
720.
Мягченко Ю.А. Поляризационные нелинейно-оптические свойства гиротропных кристаллов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Мягченко Ю.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
721.
Порадник із самоорганізації та спільної участі на місцевому рівні [Брошура] / [упоряд. Л. Довгань ; збір, оброб., ред. М. Філяк]. – Київ : Кудла Г.Я., 2011. – 18 с.
722.
Маккалоу К. Поющие в терновнике [Книга] : роман / Колин Маккалоу ; [пер. с англ. В. Старченко]. – Киев : Луч, 1992. – 599, [1] с. – ISBN 5-84321-003-6
723.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
724.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
725.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,